Minister zdrowia Łukasz Szumowski spotkał się w Waszyngtonie z Erikiem Harganem – zastępcą sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Przedstawiciele resortu zdrowia rozmawiali także z zarządem publicznych programów opieki zdrowotnej - Medicare i Medicaid.

Jak poinformował resort zdrowia, z osobami zarządzającymi amerykańskim systemem ochrony zdrowia rozmawiano na temat modelu finansowania opieki zdrowotnej oraz tego, w jaki sposób i czy nakłady przekładają się na adekwatną jakość tej opieki. Rozmowy dotyczyły implementowania nowych rozwiązań oraz metod pozyskiwania i analizowania wskaźników, które można później wykorzystać do poprawy koszto-efektywności systemu ochrony zdrowia. Dyskutowano także o narastających potrzebach zdrowotnych i rosnących kosztach oraz sposobach wdrażania Value Based Healthcare.

Współczesne systemy ochrony zdrowia stoją przed wieloma poważnymi wyzwaniami, takimi jak gwałtowny proces starzenia się społeczeństw, postępująca plaga otyłości i wzrost zapadalności na choroby cywilizacyjne.

Ministerstwo tłumaczy, że doświadczenia krajów zamożniejszych niż Polska pokazują, że tylko przy pomocy nowych technologii możliwe będzie zaspokojenie stale rosnących potrzeb, jakie będą generować starzejące się społeczeństwo. Niezbędne jest podjęcie szybkich i kompleksowych działań na rzecz zdrowia publicznego, których celem powinna być poprawa jakości życia i zdrowia Polaków.

Rozmowy z Erikiem Harganem dotyczyły zestawienia modeli ochrony zdrowia i opieki społecznej. Dyskutowano o tym, w jakim stopniu zmiany nakładów na ochronę zdrowia przekładają się na efekty społeczne, tj. poziom wypłacalności rent i emerytur lub absencję w pracy.

"Chcielibyśmy przenosić do polskiego systemu ochrony zdrowia tylko najlepsze rozwiązania stosowane w innych krajach. Musimy rozsądnie gospodarować naszymi środkami, aby ustrzec się przed sytuacją, w której nakłady nie przekładają się na efektywność leczenia, czyli wydłużenie życia obywateli" - podkreślił minister zdrowia.

W USA obowiązuje rynkowy model opieki zdrowotnej oparty w dużej mierze na finansowaniu przez sektor prywatny. Znaczna część obywateli nieposiadająca prywatnego ubezpieczenia kwalifikuje się do rządowych programów ubezpieczeniowych, przede wszystkim Medicare i Medicaid, różnych programów stanowych i lokalnych przeznaczonych dla mniej zamożnych osób oraz Veteran Adminsitration, które zapewnia opiekę zdrowotną weteranom wojennym i ich rodzinom.

Rozmowy z Erikiem Harganem są kolejnym etapem polsko-amerykańskich spotkań. W lipcu 2018 r. sekretarz Alex Azar podkreślił, że „zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone są na etapie modyfikacji i rozwoju systemów ochrony zdrowia”. Zaproponował pomoc w tworzeniu systemu transferu technologii w Polsce.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia