Rzecznik Praw Pacjenta na bieżąco monitoruje obecną sytuację w służbie zdrowia, w tym zgłoszenia pacjentów związane z wypowiadaniem klauzul opt-out przez lekarzy. W każdej sytuacji, która wskazuje na naruszenie praw pacjenta związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych, w związku z niewystarczającą obsadą lekarską, Rzecznik będzie interweniował w placówce medycznej - poinformowało Biuro RPP.

Od początku roku do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęły trzy zgłoszenia, dotyczące sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie oraz w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, które były związane bezpośrednio z wypowiadaniem klauzul opt-out przez lekarzy.

Jak twierdzą osoby zgłaszające problem do Rzecznika, pacjenci byli odsyłani przez pracowników szpitali do siebie nawzajem, bez możliwości uzyskania pomocy lekarskiej. Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do wymienionych placówek z wnioskiem o przekazanie wyjaśnień dotyczących podjętych działań w zakresie zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom tych podmiotów od dnia 1 stycznia 2018 r.

Niezależnie od zgłoszeń pacjentów, Rzecznik z własnej inicjatywy, na podstawie doniesień medialnych, wystąpił także do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku o wyjaśnienia dotyczące zapewnienia świadczeń zdrowotnych pacjentom od początku 2018 r., a także prowadzi postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w stosunku do Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Postępowanie dotyczy akcji protestacyjnej z dnia 8 listopada 2017 r. „dzień bez lekarza”.


Źródło: Biuro Praw Pacjenta