19 styczeń 2019r. Warszawa

Kontynuując dotychczasowe doświadczenia podczas zbliżających się X Jubileuszowych Warszawskich Spotkań Sercowo Naczyniowe zostaną przedstawione i omówione kolejne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które już zostały opublikowane w tym roku albo wkrótce zostaną ogłoszone. Obejmują one bardzo ważne wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenie nadciśnienia tętniczego, diagnostyki omdleń, rewaskularyzacji tętnic wieńcowych, a także diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo naczyniowego u ciężarnych. Zawierają one bardzo ważne z praktycznego punktu widzenia informacje dotyczące diagnostyki, stratyfikacji ryzyka i leczenia pacjentów.

"Praktyczne podejście do wytycznych", to jest cel X Jubileuszowych Spotkań Sercowo Naczyniowych.

Szczegóły >> wssn.com.pl