6-9 czerwca 2019r. Łódź


Spotkania z lekarzami, decydentami i nauczycielami medycyny rodzinnej – to szansa do wymiany poglądów i doświadczeń. Już w czerwcu okazją do tego będzie XIX Kongres Medycyny Rodzinnej.

Po raz dziewiętnasty Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce organizuje Kongres skierowany do wszystkich lekarzy rodzinnych oraz lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej.

Spotkanie odbędzie się 6-9 czerwca w Łodzi. – Wysoka frekwencja, mnogość i różnorodność prezentowanych treści, a co najważniejsze doceniany przez wszystkich poziom merytoryczny przekonuje mnie, że jest to wydarzenie niezwykle dla nas, lekarzy rodzinnych, ważne – mówi dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. I dodaje: Licząc na spotkanie w szerokim gronie, serdecznie Państwa zapraszam.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Lekarz rodzinny w roli głównej”. – Przed nami dwa intensywne dni wykładów, warsztatów, seminariów, ćwiczeń praktycznych… Kongres Medycyny Rodzinnej to również chwila odpoczynku i niewątpliwie miłych spotkań koleżeńskich – mówi dr Honorata Błaszczyk, prezes łódzkiego oddziału KLRwP.

Organizatorzy żywią̨ głęboką nadzieję, że każdy z uczestników znajdzie coś dla siebie ważnego i interesującego.

Kongres jest niewątpliwie dobrą okazją do spotkań́ z lekarzami, liderami lokalnych środowisk lekarskich, decydentami i nauczycielami medycyny rodzinnej oraz osobami stanowiącymi ważne źródło rekomendacji dla całego środowiska. Coroczne wydarzenie jest okazją do wymiany poglądów, czerpania inspiracji. To czas na podsumowanie dotychczasowych działań́ i osiągnięć́ oraz wytyczenie nowych zadań́ stojących przed lekarzami rodzinnymi.Aktualny program wydarzenia, szczegóły dotyczące uczestnictwa znajdują̨ się̨ na stronie internetowej Kongresu www.kongres2019.pl.