19-20 listopada 2020r. ON-LINE

Organizatorzy biorąc pod uwagę stan przedłużającej się w Polsce i na świecie pandemii oraz w obliczu 2-letniej perspektywy niemożności organizacji dużych zgromadzeń, postanowili, że kolejna XVII Konferencja „Otorynolaryngologia Łódź 2020” zostanie połączona z XII Konferencją Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2020r online.

Podczas konferencji planowane są sesje wykładowe z udziałem uznanych ekspertów, dotyczące szerokiej tematyki otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, otoneurologii, audiologii, foniatrii i logopedii. Możliwe do zorganizowania będą również sesje doniesień oryginalnych, które z racji ograniczonego czasu odbywać się będą jako 5 minutowe prezentacje plakatowe.

Szczegóły>> mediton.pl