Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych.

Zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych stanowi wypełnienie upoważnienia zawartego w § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie określa:

  1. szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych;
  2. wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmującej postanowienia § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  3. wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału środków, o których mowa w pkt 1 oraz
  4. sposób przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3.


Wejście w życie zarządzenia spowoduje wzrost wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 58,6 mln zł w 2018 r.

Więcej: nfz.gov.pl