7 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Koordynującego Realizację Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2017-2022. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zespół – we współpracy z samorządami powiatów – powinien stworzyć wojewódzki dokument, który będzie w przyszłości wyznaczał kierunki rozwoju opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, opieka nad osobami chorymi powinna opierać się nie tylko na aspekcie medycznym, ale także m.in. na opiece społecznej, czy aktywizacji zawodowej. Poprzedni regionalny dokument obejmował lata 2012-2015.

Jak poinformowała Mirosława Dulat z Departamentu Ochrony Zdrowia UMWL, aktualną sytuację psychiatrii w Polsce i w województwie lubuskim omówił na spotkaniu dr n. med. Władysław Sterna, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii. Podkreślił rolę opieki ambulatoryjnej i dziennej nad pacjentami. Zaznaczył, że obecny trend do świadczenia usług pacjentom w systemie dziennym może być trudny do zrealizowania z uwagi niedobory kadrowe. W Lubuskiem obecnie pracuje ok. 65 lekarzy psychiatrów, a żeby spełnić minimalne wymogi, powinno ich być przynajmniej 103. Z kolei psychiatrów dziecięcych jest dwóch, a potrzeba dziesięciu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pielęgniarek.

– Celem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest wyrównanie dostępu do różnych form opieki psychiatrycznej. Dziś pacjenci z dużych ośrodków miejskich mają ułatwioną sytuację. Znacznie gorzej mają pacjenci z małych miejscowości – mówił W. Sterna. Podkreślił znaczenie rozwoju środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej.

W tym celu mają być tworzone w Polsce Centra Zdrowia Psychicznego (CZP), w których funkcjonować powinny (poza opieką szpitalną) poradnie, ośrodki dzienne, ale także zespoły środowiskowe (mobilne). W 2018 r. w Lubuskiem powstaną dwa pilotażowe centra – w Gorzowie Wlkp. i Międzyrzeczu. Docelowo będzie ich w naszym województwie prawdopodobnie pięć.

Zespół zajmie się aktualizacją dokumentu oraz uzupełnieniem informatora dotyczącego dostępnych form pomocy psychiatrycznej w regionie. Kolejne spotkanie zaplanowano na styczeń 2018 r.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego