Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi uzyskał ponad 7 mln zł dofinansowania na realizację projektu dotyczącego kompleksowego szkolenia personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Symboliczny czek odebrała w poniedziałek (30 grudnia) od wicemarszałka województwa łódzkiego Piotra Adamczyka dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi Anna Śremska.

Projekt został wybrany w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Specjalistyczne kształcenie psychoterapeutów, psychologów klinicznych, terapeutów środowiskowych i lekarzy w ramach projektu, przyczyni się do zmniejszenia skali problemów z dostępem do wykwalifikowanej kadry, a tym samym do poprawy dostępu do opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu to 7 292 219,00 zł. Wartość dofinansowania wynosi 7 073 452,00 zł


Źródło: Urządu Marszałkowski Województwa Łódzkiego