Światowy Dzień WZW, którego obchody przypadają 28 lipca 2016 r. to szansa na intensyfikację działań w zakresie wirusowego zapalenia wątroby (WZW) na szczeblu krajowym i międzynarodowym i wezwanie partnerów oraz państw członkowskich WHO do wsparcia wdrożenia pierwszej światowej strategii sektora zdrowia dotyczącej zwalczania WZW w latach 2016-2021, przyjętej podczas sześćdziesiątego dziewiątego Światowego Zgromadzenia Zdrowia w maju 2016.

Światowa organizacja Zdrowia poinformowała, iż nowa strategia po raz pierwszy wprowadza światowe cele w walce z WZW - zmniejszenie o 30% liczby nowych zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B i C oraz zmniejszenie o 10% umieralności z powodu WZW do 2020 r.

Strategia przewiduje głównie rozszerzenie programów szczepień przeciw WZW B, skupienie się na profilaktyce transmisji WZW B z matki na dziecko, zwiększenie bezpieczeństwa iniekcji, krwi i zabiegów chirurgicznych, świadczenia w zakresie „ograniczania szkód” kierowane do osób przyjmujących narkotyki drogą dożylną oraz zwiększenie dostępu do diagnozowania i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

W Światowym Dniu WZW 2016 WHO wezwie decydentów politycznych, pracowników sektora ochrony zdrowia i wszystkich obywateli do zapoznania się z WZW i natychmiastowego działania. WHO podkreśla, że konieczne jest zapoznanie się z faktami na temat zakażeń, przebadanie w kierunku WZW oraz podjęcie leczenia w celu zmniejszenia liczby niepotrzebnych zgonów z powodu zakażenia, któremu można zapobiegać i które można leczyć.

Na całym świecie realizowane będą działania mające na celu zwiększenie ogólnej wiedzy na temat ryzyka zakażenia wirusem zapalenia wątroby i zwiększenia dostępu do badań w kierunku WZW oraz leczenia.

Wirusowe zapalenie wątroby to termin, którym określą się grupę zakażeń znanych jako WZW typu A, B, C, D i E, które dotykają setki milionów osób na całym świecie, wywołując choroby wątroby o ostrym przebiegu i przewlekłe, zabijając niemal 1,4 mln. ludzi rocznie, głównie za sprawą wirusów typu B i C. Szacuje się, że zaledwie 5% osób cierpiących na przewlekłe zapalenie wątroby jest świadomych zakażenia, a mniej niż 1% zakażonych ma dostęp do leczenia.

WHO podkreśla, że upowszechniając dostęp do leczenia WZW, w latach 2015 – 2030 można uratować 7 mln. ludzi.


Źródło: WHO