Ministerstwo Zdrowia Ogłosiło kolejny konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo poprzez działania edukacyjno-diagnostyczno-terapeutyczne.

Wsparcie skierowane jest tym razem do uczelni medycznych, medycznych instytutów badawczych oraz szpitali posiadających umowę z NFZ na świadczenia z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego w zakresie neurologii, reumatologii lub ortopedii.

Wnioski można składać od 31.10.2019 r. do 27.12.2019 r. do godz.14.00.

Więcej informacji: zdrowie.gov.pl