Zespół specjalistów z Narodowego Instytutu Kardiologii wszczepił całkowicie podskórny kardiowerter-defibrylator (S-ICD) 19-letnimu pacjentowi z genetyczną arytmiczną chorobą serca. Do tej pory przeprowadzono aż 120 tego typu zabiegów. NIKard jest wiodącym w skali europejskiej ośrodkiem wykorzystującym takie urządzenia do terapii.

S-ICD może być stosowane u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu serca po przebytym epizodzie zatrzymania krążenia, jak również profilaktycznie - u pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną kurczliwością lewej komory oraz u osób, które znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia nagłego zgonu sercowego. Gdy pojawia się nagła, zagrażająca życiu arytmia komorowa (np. częstoskurcz komorowy, migotanie komór) urządzenie wysyła szoki przerywające zaburzenia rytmu, tym samym ratując życie pacjenta.

Szczególne korzyści z wszczepienia S-ICD odnoszą młodzi chorzy zagrożeni przedwczesną śmiercią arytmiczną. Terapia jest zalecana również pacjentom z utrudnionym dostępem żylnym do serca czy pacjentom z infekcyjnymi powikłaniami związanymi z wszczepionymi im wcześniej tradycyjnymi kardiowerterami-defibrylatorami (ICD).

- Zastosowanie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora ma zapobiec powikłaniom związanym z tradycyjnymi urządzeniami implantowanymi drogą przezżylną. Urządzenie działa przez okres 6-7 lat, po tym czasie jest wymieniane na nowe. Dzięki jego wszczepieniu pacjent może normalnie funkcjonować, natomiast w przypadku wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca, S-ICD może uratować jego życie. Nasz pacjent czuje się dobrze, niebawem opuści szpital. Pozostanie jednak pod opieką specjalistów – mówi dr n. med. Paweł Syska, kardiolog z Centrum Zaburzeń Rytmu Serca NIKard.

W zabiegu uczestniczyli: dr n. med. Paweł Syska, dr hab. n. med. Michał Lewandowski (zespół operatorów), dr n. med. Piotr Zaśko (anestezjolog) oraz Marzena Grabowska, Jolanta Nowacka i Edyta Nowacka (zespół pielęgniarski).


Źródło: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy