27-29 maja 2021r. Wisła

Wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z niego ograniczeniami epidemiologicznymi, informujemy, że 24 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK, które miało odbyć się pierwotnie 26–28 marca br., a następnie 12-14 listopada 2020 r. w Wiśle/Ustroniu, odbędzie się w nowym terminie 27-29 maja 2021 roku w Wiśle/Ustroniu w Hotelu Stok.

Temat przewodni Sympozjum „REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA 2020 – od nauki do praktyki” nawiązuje do podstaw naukowych rehabilitacji kardiologicznej i do stosowania ich w praktyce klinicznej. Coraz częściej mówimy o opiece kompleksowej w kardiologii, a to właśnie dobrze realizowana rehabilitacja kardiologiczna była i jest najlepszym przykładem takiej opieki. Rehabilitacja kardiologiczna w każdej jej formie realizacji: szpitalna, dzienna czy telerehabilitacja, jest filarem kompleksowego podejścia do opieki nad osobą z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Szczegóły >> ptkardio.pl