Pierwsze w Polsce procedury i metody, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i personelu oddziałów laryngologicznych w czasach epidemii chorób zakaźnych powstaną w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Poinformowali o tym na specjalnej konferencji prasowej Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Jarosław Pokoleńczuk, dyrektor łomżyńskiego szpitala, Dorota Kuryga, ordynator Oddziału Laryngologicznego oraz Piotr Modzelewski, radny sejmiku.

- Nie tylko będzie to "twardy" program polegający na modernizacjach budowlanych budynku i zgromadzeniu odpowiedniego sprzętu, ale także badania, które posłużą wszystkim pacjentom i lekarzom w Polsce na pokolenia. Mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że jest to swego rodzaju wprowadzenie naszego szpitala w XXII wiek. Placówka odzyskuje, a nawet umacnia w ten sposób swoje miejsce w okresie "covidowym" i będzie gotowa na wiele innych możliwych zagrożeń - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Dyrektor Jarosław Pokoleńczuk podpisał już umowę z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju. Na tej podstawie do Łomży trafi 8 mln zł. - To pierwsze tego rodzaju dofinansowanie w historii naszej placówki. Program został skonstruowany wyłącznie dla szpitali jednoimiennych. Przygotowaliśmy łącznie cztery wnioski, umowa jest podpisana na realizację jednego z nich, na resztę czekamy. Znakomitą większość pieniędzy przeznaczamy na sprzęt i prace adaptacyjne pomieszczeń, czyli np. stworzenie izolatek na laryngologii czy uszczelnienie pomieszczeń - poinformował.

Jak dodał, jego zadaniem będzie teraz nadzorowanie realizacji, ale cała zasługa należy się doktor Dorocie Kurydze, która przygotowała program.

- Będzie to cały czas oddział laryngologiczny ale dostosowany do warunków, które nas zaskoczyły. Dlatego głównie chodziło o podniesie poczucia bezpieczeństwa pacjentów. Będziemy jako pierwsi w Polsce wypracowywać specyficzne procedury badania laryngologicznego, które zwiększą odległość między lekarzem a pacjentem. Schematy wykorzystywać będą mogły inne jednostki ochrony zdrowia w codziennych procedurach. Gdy pandemia się zakończy, będziemy w bezpieczniejszych warunkach realizować to, co do tej pory. Nie zmniejszymy dostępności świadczeń - stwierdziła Dorota Kuryga.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Piotr Modzelewski, radny sejmiku województwa, zapewnił, że to nie jedyna inicjatywa dotycząca rozwoju łomżyńskiego szpitala.

- Otwieramy go na nowe możliwości i specjalności, rozwijamy pod względem naukowym - dodał radny.

Jak przekazała Jolanta Gryc z łomżyńskiego szpitala, program krajowy, do którego realizacji przystępuje placówka, nosi nazwę: „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”, a łomżyński projekt to: „Ograniczanie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otorynolaryngologicznych”.

Projekt wiąże się z dostosowaniem Pionu Laryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży do warunków epidemii COVID-19, odpowiednim doposażeniem pomieszczeń w aparaturę naukowo – badawczą oraz dostosowaniem aparatury diagnostyczno – leczniczej używanej standardowo w laryngologii na potrzeby walki z epidemią COVID-19. Opracowanych zostanie 5 procedur obejmujących badania: nosa, gardła, krtani, ucha, wykonywania drobnych zabiegów w warunkach zwiększonej odległości pacjent-lekarz.

Badaniom poddawani będą pacjenci hospitalizowani w szpitalu w Łomży z powodu COVID-19 bądź podejrzani o takie zachorowanie, w szczególności zajmujący łóżka dotychczasowego pionu laryngologicznego na jednoosobowych salach pacjentów (muszą być dostosowane epidemiologicznie: wyodrębnione węzły sanitarne, śluzy, wentylacja wymuszona, systemy do komunikacji na odległość pielęgniarek i lekarzy z pacjentami, głównie tych z niedosłuchem poprzez tablety.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8 mln zł, w całości pokryty ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Maciej Gryguc