Polecamy Państwu nowy Receptariusz Lekarza Praktyka do pobrania i samodzielnego wydruku zawierający dane z najnowszego Obwieszczenia MZ, które obowiązuje od dnia 1 marca 2014 roku.

Receptariusz Lekarza Praktyka do pobrania i samodzielnego wydruku - podzielony jest na 4 rozdziały dostosowane do Państwa indywidualnych przyzwyczajeń i potrzeb. Format - A4 dostosowany do szybkiego wydruku.

Receptariusz Lekarza Praktyka zawiera aktualne listy leków refundowanych oraz leki nierefundowane (Rx).

Indeksacja wg:

  • wg Nazw Handlowych
  • wg Nazw Międzynarodowych
  • Indeks Chorób Przewlekłych MZ
  • Indeks Wskazań Pozarejestracyjnych


Serwisy i rozwiązania oferowane przez LekSeek Polska zawierają m.in opisy z oryginalnych wskazań z ChPL (pkt 4.1) umieszczone bezpośrednio pod informacją asortymentową-cenową.

Dzięki naszej unikalnej formule prezentacji dotarcie do niezbędnych informacji zajmuje zaledwie kilka sekund i nie wymaga korzystania z kliku publikacji lub zapamiętywania numerów jednostek chorobowych.

 

W Państwa opinii  Receptariusz Lekarza Praktyka - LekSeek Polska to najczęściej używana i najbardziej użyteczna merytorycznie publikacja na polskim rynku, dziękujemy za zaufanie.


Zespół LekSeek Polska
z myślą o lekarzach...