Zgodnie z ogólnokrajowym badaniem obserwacyjnym, opublikowanym w czasopiśmie The Lancet Public Health na podstawie obserwacji ponad miliona osób dorosłych, u których zdiagnozowano demencję we Francji - zaburzenia związane z piciem alkoholu są najważniejszymi i możliwymi do uniknięcia czynnikami ryzyka wystąpienia wszystkich rodzajów demencji, zwłaszcza demencji o wczesnym początku.

Badanie to dotyczyło w szczególności skutków zaburzeń związanych z piciem alkoholu i obejmowało osoby, u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne i behawioralne lub choroby przewlekłe, które można przypisać chronicznemu szkodliwemu spożywaniu alkoholu. Z 57 000 przypadków demencji o wczesnym początku (przed 65 rokiem życia) większość (57%) była związana z długotrwałym, ciężkim piciem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje długotrwałe spożywanie alkoholu jako spożywanie ponad 60 gramów czystego alkoholu dziennie dla mężczyzn (3 kieliszki wina lub 180ml wódki) i 40 gramów (około 2 kieliszki wina lub 120ml wódki) dla kobiet.

"Wyniki wskazują, że częste picie alkoholu i zaburzenia z tym związane są najważniejszymi czynnikami ryzyka demencji, a szczególnie ważne w przypadku tych rodzajów demencji, które rozpoczynają się przed 65 rokiem życia i które prowadzą do przedwczesnych zgonów", mówi współautor badań i dyrektor Instytut Badań nad Zdrowiem Psychicznym CAMH dr Jürgen Rehm. "

Uszkodzenie mózgu i otępienie wywołane alkoholem można zapobiec

Dr Rehm wskazuje, że zaburzenia związane z piciem alkoholu skracają średnią długość życia o ponad 20 lat, a demencja jest jedną z głównych przyczyn śmierci tych osób.

W przypadku demencji o wczesnym początku występował znaczny podział na płeć. Podczas gdy większość pacjentów z demencją to kobiety, prawie dwie trzecie wszystkich pacjentów z demencją początkową (64,9%) to mężczyźni.

Zaburzenia związane z używaniem alkoholu wiązały się również ze wszystkimi innymi niezależnymi czynnikami ryzyka wystąpienia demencji takimi jak palenie tytoniu, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, niższe wykształcenie, depresja i utrata słuchu, wśród modyfikowalnych czynników ryzyka. Sugeruje to, że zaburzenia związane z piciem alkoholu mogą na wiele sposobów przyczyniać się do ryzyka demencji.

"Jako psychiatra geriatryczny często dostrzegam wpływ zaburzeń związanych z piciem alkoholu na demencję, gdy niestety interwencje lecznicze mogą być zbyt późne, aby poprawić funkcje poznawcze" - mówi wiceprzewodniczący CAMH dr Bruce Pollock. "Badania przesiewowe i ograniczenie problemu picia oraz leczenie zaburzeń związanych z piciem alkoholu muszą rozpoczynać się znacznie wcześniej w podstawowej opiece zdrowotnej". Autorzy zauważyli również, że do badania włączono tylko najcięższe przypadki zaburzeń związanych z piciem alkoholu - obejmujące hospitalizację. Może to oznaczać, że ze względu na utrzymujące się piętno dotyczące zgłaszania zaburzeń związanych z piciem alkoholu związek między chronicznym piciem a otępieniem może być jeszcze silniejszy.

Źródło: sciencedaily.com