Prof. Andrzej Wojtyła został ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu Kaliskiego w kadencji 2024-2028.

We wtorek (18 czerwca) 29 elektorów Uniwersytetu Kaliskiego zdecydowało w głosowaniu, komu powierzyć kierowanie uczelnią przez najbliższe cztery lata. O urząd rektora UK ubiegali się Andrzej Wojtyła i Jan Matysiak.

Dotychczasowy rektor, prof. Andrzej Wojtyła, uzyskał poparcie 22 spośród 26 głosujących elektorów.

"Cieszę się, że moje wysiłki na rzecz rozwoju uczelni zostały zauważone a studenci i pracownicy chcą, abym nadal kierował Uniwersytetem Kaliskim" – powiedział Wojtyła po ogłoszeniu wyników wyborów.

Zaznaczył, że z jednej strony odczuwa radość i satysfakcję, ale z drugiej wie, jaka spoczywa na nim odpowiedzialność. "Jesteśmy najmłodszym uniwersytetem w Polsce, zatem przed nami spore wyzwania organizacyjne, naukowe, dydaktyczne. Wynik wyborów mówi, że nie mamy czasu na eksperymenty, jałowe dyskusje, ale na wytężoną pracę. Zamierzam z udziałem moich wspaniałych studentów i współpracowników rozwijać uczelnię i nie dopuścić do tego, aby został zaprzepaszczony dorobek ostatnich lat” - powiedział.

Wojtyła zapowiedział, że uczelnię czekają kolejne oceny parametryczne, a jego ambitny plan zakłada, że UK uzyska co najmniej kategorię B+ w siedmiu dyscyplinach naukowych.

Prof. Andrzej Wojtyła ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1990 r. uzyskał specjalizację II stopnia z pediatrii, a w 2004 r. – specjalizację z zakresu zdrowia publicznego. W 2005 r. otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a w 2014 r. – doktora habilitowanego. W latach 1994–96 pracował jako visiting researcher w Georgetown University w Waszyngtonie. Uzyskał amerykańskie tytuły zawodowe Public health administraion certificate oraz Public health management certificate. W latach 1992–1993 sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej, a w okresie 2005–06 – podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Od 2006 do 2010 r. był Głównym Inspektorem Sanitarnym. W latach 2010–12 zajmował stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, kierował też tamtejszym Zakładem Promocji Zdrowia, Żywności i Żywienia. Od 2012 do 2015 r. był adiunktem w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Był posłem na Sejm (I, III i IV kadencji) oraz senatorem RP IX kadencji.

Z kaliską uczelnią związany jest od 2014 r. – najpierw wykładał jako profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, a w 2018 roku został rektorem. Za czasów Wojtyły PWSZ przekształcono w Uniwersytet Kaliski.

Kontrkandydatem był prof. Jan Matysiak, który karierę naukową rozpoczął w 2006 roku, gdy zdobył dyplom magistra farmacji. Cztery lata później uzyskał stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych (naukowa bioanaliza), a w 2016 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2021 roku uzyskał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. Prof. Matysiak od początku związany jest z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie od 2017 roku pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Od 2010 roku, związany również z kaliską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, później Akademią Kaliską i obecnie z Uniwersytetem Kaliskim, gdzie pełnił m. in. funkcje kierownika Katedry Kosmetologii i prodziekana Wydziału Medycznego. (PAP)

Źródło: naukawpolsce.pl | Ewa Bąkowska