Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zaniepokojone projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, z którego wyłączono możliwość wykonywania przez wszystkich lekarzy dentystów sedacji płytkiej.

Prezydium ORL apeluje do Ministra Zdrowia – Adama Niedzielskiego, o przywrócenie możliwości wykonywania sedacji płytkiej lekarzom dentystom. Wspierając rozwój stomatologii dziecięcej oraz dbając o dobro pacjentów, powinniśmy dążyć do zapewnienia odpowiednich narzędzi i procedur medycznych w zakresie opieki stomatologicznej.

Jak czytamy w apelu:

„ (…) stomatologia dziecięca jest główną dziedziną medycyny, która korzysta z sedacji płytkiej. Wielokrotnie jest to jedyna szansa dla niewspółpracujących dzieci na zdrowe uzębienie. Decyzja o wyłączeniu tej procedury z zakresu uprawnień lekarzy dentystów może doprowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia pacjentów, zwłaszcza tych najmłodszych.

Procedura sedacji płytkiej przeprowadzana przez lekarzy dentystów jest również powszechnie stosowana w wielu krajach na świecie.”


Źródło: OIL Warszawa