Kobiety stanowią około połowy wszystkich osób żyjących z HIV na całym świecie, a naukowcy chcieli zidentyfikować czynniki ryzyka, które zwiększają podatność kobiet na infekcje narządów płciowych.

Ponieważ HIV i inne wirusy przenoszone drogą płciową muszą przeniknąć przez barierę śluzówkową narządów płciowych, aby stwierdzić zakażenie, naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Ohio Wexner Medical Center dążyli do zidentyfikowania czynników osłabiających barierę śluzówkową narządów płciowych.

Ich badania, opublikowane niedawno w czasopiśmie "Mucosal Immunology", wykazują znacznie zwiększoną podatność myszy żeńskich na infekcje wirusowe dróg rodnych po leczeniu octanem medroksyprogesteronu (DMPA) lub lewonorgestrelem (LNG), dwoma wstrzykiwanymi związkami używanymi przez kobiety do antykoncepcji hormonalnej.

W szczególności, leczenie myszy przy użyciu DMPA lub LNG zmniejsza barierę ochronną w obrębie żeńskich narządów płciowych poprzez zwiększenie przepuszczalności nabłonka. Ta większa przepuszczalność zwiększyła szanse, że patogen wirusowy może zaatakować i zapoczątkować infekcję.

"Nasze odkrycia zapewniają nową biologiczną wiarygodność związku pomiędzy DMPA i zwiększoną podatnością na infekcje narządów płciowych sugerowaną przez wiele badań klinicznych", powiedział dr Thomas L. Cherpes, profesor nadzwyczajny w Katedrach Zakażeń Mikrobiologicznych i Odporności oraz Położnictwa i Ginekologii w The Ohio State University College of Medicine. "Oni również identyfikują, że LNG może podobnie zwiększyć podatność na infekcje wirusowe.

"Co ciekawe, nasza ocena biopsji szyjki macicy kobiet przed i jeden miesiąc po zainicjowaniu DMPA wykazała, że ochrona przed barierą została zmniejszona przez leczenie identyczne ze zmianą obserwowaną u myszy leczonych progestyną", powiedział dr Nirk Quispe Calla, główny autor publikacji.

Z drugiej strony, dodatkowe badania myszy przeprowadzone przez naukowców wykazały, że leczenie skojarzone z DMPA i estrogenem wewnątrzpochwowym zapobiegło nabyciu przez myszy wirusa opryszczki typu 2 poprzez przywrócenie bariery śluzówkowej narządów płciowych, pierwszej linii obrony przed wszystkimi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

W oparciu o te ostatnie wyniki Cherpes stwierdził, że zdolność do ratowania myszy leczonych DMPA za pomocą lokalnego podania estrogenu może stanowić podstawę do opracowania strategii antykoncepcyjnych, które w mniejszym stopniu naruszają ochronę przed barierą, ponieważ stosowanie urządzenia uwalniającego estradiol może być włączone do metod antykoncepcji hormonalnej.

"W jednym z możliwych scenariuszy kobiety otrzymywałyby DMPA i uwalniający estradiol pierścień pochwowy, który również uwalnia środki przeciwwirusowe. Chociaż w tym czasie, to tylko hipotetyczna alternatywa, określenie bezpieczeństwa i skuteczności takiego podejścia wymaga dalszych badań", powiedział dr Rodolfo Vicetti Miguel, inny autor badania.

Źródło: sciencedaily.com