Badacze z Kalifornii donoszą w najnowszym wydaniu JAMA Psychiatry, iż udało się im zidentyfikować biomarkery genomowe identyfikujące zaburzenia ze spektrum autyzmu już w wieku niemowlęcym.

Jak informuje pulsmedycyny.pl, w wieloośrodkowym badaniu wykorzystano metody molekularne umożliwiające identyfikację genów i szlaków genomowych, które uznano za najmocniej powiązane z rozwojem choroby. Materiał genetyczny wykorzystany do analiz uzyskany był z DNA z leukocytów krwi obwodowej.

Prezentowane rezultaty badań są bardzo obiecujące i mogą pozwolić na wcześniejsze wdrażanie interwencji leczniczych i rehabilitacyjnych u dzieci chorujących na autyzm.


Więcej: pulsmedycyny.pl