Zakażenie bakterią Klebsiella pneumoniae NDM, potocznie zwaną New Delhi, wykryto u kilku pacjentów w Uniwersyteckim Szpitalu w Zielonej Górze. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, placówka wstrzymała przyjęcia planowych pacjentów na wszystkich oddziałach w okresie od 8 do 15 sierpnia.

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze poinformował, iż w ostatnim czasie na dwóch oddziałach tj. Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Klinicznym Oddziale Neurochirurgii, u kilku pacjentów stwierdzono zakażenie bakterią Klebsiella pneumoniae NDM. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż pierwotnym źródłem zakażenia był pacjent przyjęty ze szpitala spoza woj. lubuskiego.

W związku z powyższym, na terenie całego szpitala - ze szczególnym uwzględnieniem tych dwóch oddziałów - wdrożono odpowiednie procedury mające na celu wyeliminowanie ognisk zakażenia oraz zapobiegniecie rozprzestrzenia się bakterii, tj.:

  • wprowadzono ścisły reżim sanitarny wśród personelu oraz chorych,
  • wszyscy pacjenci wymienionych oddziałów poddawani są regularnie badaniom epidemiologicznym (to samo dotyczy personelu, u którego nie stwierdzono do tej pory nosicielstwa bakterii),
  • badani na obecność Klebsiella pneumoniae NDM są również wszyscy pacjenci przyjmowani na pozostałe oddziały, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywali w innych szpitalach.

Ryzyko zakażenia osób zdrowych, które odwiedzają chorych przebywających w szpitalu jest niewielkie, jednak Szpital prosi rodziny o ograniczenie wizyt, a także przestrzeganie takich zasad jak dokładne mycie rąk wodą z mydłem po opuszczeniu sali chorych oraz korzystanie z dostępnych w placówce środków dezynfekujących.


Źródło: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze