Jak rozpoznawać zaburzenia psychiczne, by zareagować na czas i nie dopuścić do rozwoju choroby będą się uczyć uczestnicy IV edycji Uniwersytetu Profilaktyki Psychiatrycznej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

W zainaugurowanych uroczyście zajęciach na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB do czerwca będzie uczestniczyć 44 studentów seniorów. To absolwenci innego przedsięwzięcia edukacyjnego białostockiego Uniwersytetu Medycznego – Uniwersytetu Zdrowego Seniora. We wtorek – zamiast indeksów – odebrali karty zaliczeń wykładów.

Koordynator projektu dr hab. Mateusz Cybulski z UMB mówił do seniorów, że zajęcia, które zaczynają, są unikatowe w skali kraju, bo żadna uczelnia medyczna poza UMB nie organizuje cyklu wykładów poświęconych tylko psychogeriatrii, zaburzeniom psychicznym u osób starszych, choć na niemal wszystkich uczelniach działają – pod różnymi nazwami – uniwersytety zdrowego seniora. Podkreślał, że UMB był jednym z pierwszych, gdzie taki Uniwersytet Zdrowego Seniora przed laty powstał.

Tematyka zajęć dotyczyć będzie zaburzeń psychiczne u osób starszych, zaburzeń lękowych, seksualnych, uzależnienia od leków czy od alkoholu.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB prof. Sławomir Terlikowski wyraził zadowolenie z tego, że tak wielu seniorów chce korzystać z zajęć edukacyjnych. Zaznaczył, że zajęcia służą nie tylko temu, że seniorzy poznają sami siebie, ale też temu, by zdobytą wiedzę przekazywali dalej – swoim bliskim czy kolegom. "Bo taka jest nasza misja. Tą misją musimy wyjść poza ramy uczelni, poza ramy wydziału, poza ramy typowej dydaktyki" – mówił Terlikowski.

Mateusz Cybulski mówił, że studenci seniorzy uczą się na zajęciach z psychogeriatrii co prawda teorii, ale taka wiedza ma wymiar profilaktyczny. Tłumaczy, że na zajęciach studenci seniorzy poznają np., jakie objawy mogą wskazywać na poszczególne grupy schorzeń psychicznych i kiedy zauważą u siebie pewne symptomy, które mogą wskazywać np. na depresję, mogą w porę zadziałać, by nie dopuścić do dalszego rozwoju choroby. "Taki jest główny cel tych zajęć" – podkreślił Cybulski.

Wskazał, że nie ma np. dokładnych danych, ilu seniorów cierpi na depresję. Dostępne dane mówią, że od kilku do kilkudziesięciu procent. Już wcześniej, przy poprzednich edycjach zajęć, podkreślano, że wiedza jest potrzebna, bo seniorów przybywa, gdyż społeczeństwo się starzeje.

Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej organizują wspólnie z UMB stowarzyszenie "Pro Salute" i Urząd Miasta Białegostoku. (PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Izabela Próchnicka