Część lekarzy zapowiada, że będzie pobierać opłaty od wszystkich pacjentów, którzy wyświetlają się w systemie e-WUŚ na czerwono. Fundusz twierdzi, że nie mają do tego prawa.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, sprawa może dotyczyć około 300 tys. osób, które NFZ uznał na podstawie błędnych wskazań systemu informatycznego za nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń. Osoby te powinny  zmienić status z czerwonego na zielony, najczęściej poprzez wyjaśnienie swojej sprawy w ZUS.

Lekarze nie mają ani narzędzi, ani uprawnień, aby im w tym pomóc, dlatego też część z nich zamierza pobierać opłaty od nieubezpieczonych. NFZ zastrzega bowiem, że za osoby, które w systemie eWUŚ wyświetlają się na czerwono ale składają oświadczenie, że są ubezpieczone, będzie płacił tylko przez trzy kolejne miesiące.

Zdaniem NFZ lekarze nie mają jednak prawa pobierać opłat od pacjentów i muszą postępować zgodnie z art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).


Więcej: gazetaprawna.pl