Prof. Aleksander Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został laureatem najważniejszej nagrody zakończonych 63. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2014 – Grand Prix jury Eureka and Innova 2014 za najlepszy europejski wynalazek.

Prof. Aleksander Sieroń zaprezentował w Brukseli nowatorskie urządzenie OXYBARIA S – służące do jednoczasowej hyperbarii tlenowej i ozonoterapii.

Oxybaria S to unikalne, do tej pory nigdy nie zastosowane, połączenie jednoczasowego działania tlenu o podwyższonym ciśnieniu i ozonu na otwartą, zwłaszcza przewlekłą ranę. Umożliwia to uzyskanie zwiększonego stężenia tlenu w tkance, czyli lepsze gojenie przy równoczesnym wykorzystaniu bakteriobójczego działania ozonu, co sprzyja utrzymaniu czystości bakteriologicznej rany, czyli także wpływa na jej lepsze gojenie.

Klasyczne leczenie hiperbaryczne ran przewlekłych stosowane w komorze hiperbarycznej wymaga inwestycji w dużą komorę rzędu 5 mln zł. Koszt Oxybarii S to 50 tys. zł, co oznacza, że zakup aparatury jest bardziej dostępny dla szpitali, przychodni, prywatnych praktyk lekarskich czy lekarzy praktykujących ogólnie.

Szacuje się, że liczba chorych w Polsce z ranami przewlekłymi, obejmująca pacjentów ze stopą cukrzycową, odleżynami oraz tzw. owrzodzeniami goleni (podudzi), to blisko pół miliona osób. W Europie chorych z tego powodu jest od 3 mln do 5 mln. Każde zmniejszenie liczby amputacji kończyn dolnych jest ważne i ten wynalazek może mieć na tą liczbę istotny wpływ.


Źródło: www.edermatologia.pl