20 mln zł otrzyma Szpital Uniwersytecki im dr. A. Jurasza na zakup nowoczesnej aparatury i doposażenie klinik i zakładów diagnostycznych. Fundusze pozyskał w ramach organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu dla szpitali ponadregionalnych, oddziałów onkologicznych i pracowni diagnostycznych w ramach REACT-EU, działanie: Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. Szpital Jurasza otrzyma pełną wnioskowaną kwotę. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia pacjentów.

Po niedawno zakończonych pracach remontowych i wymianie większości wyposażenia Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, sfinansowanych ze środków UE oraz budżetu Państwa obecnie zostanie on doposażony w rezonans magnetyczny 3T za kwotę ponad 7 mln. zł. Jest to sprzęt najnowszej generacji, pozwalający na wszechstronną diagnostykę kardiologiczną i neurologiczną umożliwiającą m.in. ocenę ewentualnych skutków COVID-19. Możliwe będzie także przeprowadzanie diagnostyki onkologicznej obszaru całego ciała w trakcie jednego badania.

Warto podkreślić, że Szpital Uniwersytecki nr 1 jest jednym z nielicznych ośrodków, które podejmują się wykonywania badań u dzieci, które przebiegają w znieczuleniu ogólnym. Co ważne dla pacjentów – wymiana rezonansu zapewni krótszy czas badania oraz większy komfort – nowy aparat jest bardziej przestronny, lepiej oświetlony i wentylowany, a poziom generowanego w nich hałasu jest niższy. Zakład otrzyma także nowy aparat RTG.

Szpital inwestuje również w rozwój Kliniki Kardiologii – na przestrzeni ostatnich 4 lat klinika doposażona została w 2 nowoczesne angiografy cyfrowe. Obecnie przyznana dotacja pozwoli na wymianę kolejnego angiografu, który zostanie uruchomiony w Pracowni Elektrofizjologii zajmującej się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca.

Kolejnym sukcesem jest pozyskanie środków w wysokości łącznej ponad 1 mln zł dla Zakładu Mikrobiologii, który jest obecnie jednym z najnowocześniejszych w regionie. Dotacja obejmuje m.in. zakup analizatora PCR umożliwiającego równoczesne wykrywanie wirusów, bakterii, drożdżaków, pasożytów i / lub genów oporności na antybiotyki w czasie około jednej godziny w odniesieniu do zakażeń krwi, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego szczególnie istotną w przypadku pacjentów pediatrycznych.

Ponadto do szpitala trafią m.in.: USG, EKG, systemy monitorowania funkcji życiowych, respiratory, inkubatory hybrydowe, kolonoskopy, gastroskopy, a także sprzęt chirurgiczny dla Zespołu Sal Operacyjnych.


Źródło: Szpital Uniwersytecki im dr. A. Jurasza w Bydgoszczy