27 września br. w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy uroczyście otwarto nowo wyremontowaną i zmodernizowaną Klinkę Okulistyki i Optometrii. Gościem honorowym wydarzenia była Minister Zdrowia Katarzyna Sójka.

Inwestycję zrealizowano w ramach „Wieloletniego programu medycznego – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”. Prace trwały ponad dziewięć miesięcy, a dokładnie od 3 listopada 2022r. do jedenastego sierpnia 2023r.

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano pomieszczenia o powierzchni 613,90 m2, w tym 463,60 m2 powierzchni użytkowej. Cała inwestycja pochłonęła 4 594 071,09 zł z czego 662 428,80 zł przeznaczono na zakup wyposażenia.

W ramach gruntownego remontu uwzględniono wymianę elektrycznych instalacji wewnętrznych, oświetlenia, instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, wewnętrznej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją dla wybranych pomieszczeń.

Modernizacja objęła także zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń dostosowując go do aktualnych przepisów i potrzeb pacjentów oraz personelu, z uwzględnieniem najnowszych wyzwań związanych z leczeniem chorób oczu, szczególnie w obszarze diagnostyki i leczenia operacyjnego.

Oddzielono i wyróżniono część ambulatoryjną, w obrębie której utworzono gabinety badań wyposażone w nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia, z uwzględnieniem leczenia laserowego. W ramach tej części działa Poradnia Jaskrowa, Poradnia Rogówkowa oraz Poradnia Siatkówkowa.

W obrębie części łóżkowej wydzielono salę nadzoru okołooperacyjnego dedykowaną chirurgii jednego dnia, co zwiększyło bezpieczeństwo leczenia zabiegowego. W tej części stworzono również izolatkę ze śluzą, z myślą o hospitalizowanych ze schorzeniami potencjalnie niebezpiecznymi dla pozostałych pacjentów i personelu.

Sercem Kliniki jest nowoczesny blok operacyjny umożliwiający bezpieczne i komfortowe leczenie zabiegowe, wyposażony w najnowszej generacji aparaturę medyczną, która ma zasadnicze znaczenie we wszechstronnej diagnostyce i leczeniu naszych pacjentów.

Szpital poinformował również, że w ostatnim czasie Klinika wzbogaciła się również o dużej wartości sprzęt otrzymany od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, m.in. usg, angiograf, laser siatkówkowy, polomierz.


Źródło: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy