W Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy rozpoczęła działalność Sala Anestezji Regionalnej. Celem który przyświecał tworzeniu sali było dostarczenie operowanym pacjentom naszego szpitala nowoczesnych i bezpiecznych technik znieczulenia regionalnego które zapewniałyby działanie przeciwbólowe, a także dobre warunki operatywy.

Jak poinformowano na stronie internetowej szpitala, sala znajduje się w obrębie Zespołu Sal Operacyjnych na II piętrze i tam jest wykonywane znieczulenie – dzięki temu możliwe jest natychmiastowe rozpoczęcie zabiegu po przekazaniu pacjenta na salę operacyjną. Pozwala to na usprawnienie pracy i zminimalizowanie czasu pomiędzy zabiegami.

Korzyścią dla pacjenta jest nowoczesne znieczulenie zapewniające leczenie przeciwbólowe w okresie śród- i pooperacyjnym. Obecnie wykonywane są znieczulenia do zabiegów ortopedycznych m.in. blokady przedziału powięzi biodrowej, nerwu udowego lub udowo-goleniowego i nerwu kulszowego do zabiegów w obrębie uda i endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz do zabiegów w obrębie kolana i stopy. Do zabiegów w obrębie kończyny górnej wykonywane są blokady splotu ramiennego w różnych modyfikacjach, w zależności od miejsca operowanego. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjentom, blokady wykonywane są pod kontrolą USG oraz z użyciem stymulatora nerwów.

Planowany rozwój działalności Sali Anestezji Regionalnej zakłada m.in. rozpoczęcia stosowania cewników do prowadzenia ciągłych blokad nerwów obwodowych w celu lepszej analgezji po rozległych zabiegach oraz poszerzenie zakresu wykonywanych blokad o pacjentów innych klinik zabiegowych.


Źródło: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy