Ponad dwie piąte Polaków (44%) twierdzi, że smog jest poważnym problemem w miejscu ich zamieszkania, okolicy, w tym jedna piąta (19%) uważa, że bardzo poważnym. Zdaniem ankietowanych przez CBOS problem smogu najskuteczniej ograniczyłoby wycofanie z rynku węgla złej jakości oraz dopłaty dla najuboższych do wymiany starych kotłów.

CBOS zbadał opinie Polaków na temat smogu. Ponad dwie piąte Polaków (44%) twierdzi, że smog jest poważnym problemem w miejscu ich zamieszkania, okolicy, w tym jedna piąta (19%) uważa, że bardzo poważnym. Niemal co trzeci (29%) mówi o niewielkiej skali problemu zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy, natomiast co czwarty (24%) w ogóle go nie dostrzega.

W opinii badanych problem smogu najskuteczniej ograniczyłoby wycofanie z rynku węgla złej jakości (45 %) oraz dopłaty dla najuboższych do wymiany starych kotłów (44 %).

Wśród najczęściej oczekiwanych działań znalazły się ponadto: dopłaty dla najuboższych do opału (35 %), kary dla palących śmieciami lub innym paliwem złej jakości (33%) dofinansowanie docieplania budynków (32 %), a także wsparcie dla wykorzystywania ekologicznych systemów grzewczych (29 %). Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowano w marcu 2018 r.

W maju nowy raport dotyczący problemu smogu w Polsce ma zostać opublikowany przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Miasta i gminy w Polsce są na różnym etapie rozwiązywania zanieczyszczenia powietrza na swoim terenie.

Jak mówił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, są w Polsce gminy, które „jeżeli będą prowadzić działania tak jak je prowadzą, i będą połączone także z aktywnością administracji rządowej, to ten Kraków, który jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, za 10 lat zakończy proces w swoim zakresie, co nie znaczy też, że będzie miał czyste powietrze. Ale są takie gminy jak Tuchów w Małopolsce, która w tym tempie osiągnie swój cel za 1000 lat”.


Źródło: www.kurier.pap.pl