Działające w WIM Centrum Terapii Chorób Piersi realizuje opiekę w oparciu o jakościowe wytyczne międzynarodowych towarzystw medycznych dla breast units. Dla pacjentek oznacza to, że trafiając do Centrum zostaną objęte skoordynowaną, wielospecjalistyczną opieką, która jest zgodna z obowiązujacym standardem klinicznym i realizowana bez opóźnień. Potwierdzają to dane, które zostały ze szczegółami przedstawione w publicznie dostępnym raporcie przygotowanym przez Fundację Onkologia 2025.

Powołując w 2016 roku Centrum Terapii Chorób Piersi, Wojskowy Instytut Medyczny kierował się wytycznymi międzynarodowych towarzystw naukowych. Ośrodek dysponował już pełnym zapleczem diagnostyczno-leczniczym stosowanym w raku piersi oraz dużym doświadczeniem w tej dziedzinie. Planując dalszy rozwój postawił na ocenę jakości i usprawnienia organizacyjne, które przekładają się na maksymalizację szans pacjentek na wyleczenie. Zebrano szczegółowe dane pokazujące między innymi: czasy oczekiwania i zastosowane metody leczenia. Tym samym Instytut sprawdził, na ile spełnia wytyczne i wskaźniki opisane w programie akredytacyjnym dla breast units przygotowanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne (SIS).

- Ta pierwsza analiza dała podstawę do wprowadzania niezbędnych zmian - mówi dr hab. Renata Duchnowska, Kierownik Kliniki Onkologii WIM. - Współpraca, koordynacja i jakość, na którą tak bardzo zwracają wytyczne akredytacyjne SIS, okazały się dla nas wskazówką i inspiracją. Z dumą możemy powiedzieć, że zapewniamy pacjentom opiekę na wysokim poziomie. Pokazujemy to publikując wyniki wszystkich analiz jakościowych - dodaje.

Ośrodek przygotowuje się do złożenia wniosku o akredytację Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego (SIS). Szczegółowymi wynikami z analizy za ostanie lata zdecydował się podzielić z opinią publiczną. Dane zostały opublikowane w raporcie "Jakość w ochronie zdrowia. Na przykładzie wytycznych do akredytacji breast units" Fundacja Onkologia 2025.


Źródło: WIM