Naukowcy odkryli pierwsze bezpośrednie dowody na to, że autoagresja - w której system immunologiczny atakuje tkanki własnego ciała - odgrywa rolę w chorobie Parkinsona, -zaburzeniach neurodegeneracyjnych. Odkrycia zwiększają możliwość, że śmierć neuronów w chorobie Parkinsona można uniemożliwić terapią, która osłabia odpowiedź immunologiczną.

Badanie, prowadzone przez naukowców z Centrum Medycznego Uniwersytetu Columbia (CUMC) i Instytutu Alergologii i Immunologii La Jolla, zostało opublikowane w czasopiśmie Nature.

„Pomysł, że nieprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego przyczynia się do powstania choroby Parkinsona istnieje od prawie 100 lat" - powiedział dr David Sulzer, profesor neurobiologii (w tym psychiatrii, neurologii i farmakologii) w CUMC. Nasze odkrycia wskazują, że dwa fragmenty alfa-synukleiny, białka, które gromadzi się w komórkach mózgowych osób z chorobą Parkinsona, mogą aktywować komórki T zaangażowane w ataki autoimmunologiczne.

„Trzeba zbadać, czy odpowiedź immunologiczna na alfa-synukleinę jest początkową przyczyną choroby Parkinsona, czy też przyczynia się do śmierci neuronów i nasilających się objawów po rozpoczęciu choroby", powiedział dr Alessandro Sette, dr Biol . Sci., Profesor w Centrum Chorób Zakaźnych w La Jolla Institute for Alergie i Immunologia w La Jolla w Kalifornii „Te odkrycia mogłyby jednak dostarczyć bardzo potrzebnego testu diagnostycznego na chorobę Parkinsona i mogą one pomóc nam zidentyfikować osoby z ryzykiem lub we wczesnych stadiach choroby „.

W świecie naukowym istniała koncepcja, że neurony są chronione przed atakami autoimmunologicznymi. Jednakże w badaniu z roku 2014 laboratorium Dr. Sulzera wykazało, że neurony dopaminy (osoby dotknięte chorobą Parkinsona) są podatne na uszkodzenie, ponieważ mają białka na powierzchni komórek, które pomagają systemowi immunologicznemu rozpoznawać obce substancje. W rezultacie stwierdzili, że komórki T miały potencjał do pomylenia neuronów uszkodzonych przez chorobę Parkinsona z komórkami obcymi dla organizmu.

W nowym badaniu stwierdzono, że limfocyty T mogą postrzegać neurony dopaminergiczne jako obce przez gromadzenie się w nich uszkodzonych białek alfa-synukleinowych, co jest kluczową cechą choroby Parkinsona. „W większości przypadków choroby Parkinsona neurony dopaminy napełniają się strukturami zwanymi ciałami Lewy'ego, które składają się przede wszystkim z niedopasowanej postaci alfa-synukleiny" - powiedział dr Sulzer.

W badaniu naukowcy zbadali próbki krwi z 67 chorych na chorobę Parkinsona i 36 zdrowych osobników z grupy kontrolnej dopasowanych wiekiem pod względem fragmentów alfa-synukleiny i innych białek znajdujących się w neuronach. Analizowali oni próbki w celu określenia, które fragmenty białka wywołały odpowiedź immunologiczną. W kontrolnych próbkach krwi obserwowano małą aktywność komórek odpornościowych. W przeciwieństwie do tego, komórki T w próbkach krwi pacjenta, które zostały pozornie zaszczepione do rozpoznawania alfa-synukleiny z poprzedniego narażenia, wykazały silną reakcję na fragmenty białka. W szczególności odpowiedź immunologiczna wiązała się ze wspólną formą genu znajdującego się w układzie odpornościowym, co może tłumaczyć, dlaczego wiele osób z chorobą Parkinsona posiada ten wariant genowy.

Dr Sulzer przypuszcza, że autoimmunizacja w chorobie Parkinsona pojawia się, gdy neurony nie są w stanie pozbyć się anormalnej alfa-synukleiny. „Młode, zdrowe komórki rozkładają się i recyklingują stare lub uszkodzone białka", powiedział. „Ale ten proces recyklingu spada wraz z wiekiem i z pewnymi chorobami, w tym z chorobą Parkinsona. Jeśli następuje nagromadzenie się anormalnej alfa-synukleiny, a system odpornościowy tego nie uwzględni, białko mogłże być uznawane jako patogen, który musi zostać zaatakowany. "

Laboratoria Sulzer i Sette analizują te odpowiedzi u kolejnych pacjentów i pracują nad identyfikacją etapów molekularnych prowadzących do odpowiedzi autoimmunologicznej w modelach zwierzęcych i komórkowych.

„Nasze odkrycia dowodzą, że można zastosować podejście immunoterapeutyczne w celu zwiększenia tolerancji systemu odpornościowego na alfa-synukleinę, co mogłoby pomóc w złagodzeniu lub zapobieganiu pogorszeniu objawów u pacjentów z chorobą Parkinsona", powiedział dr Sette.

Źródło: sciencedaily.com