Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia poinformowało, że Minister Zdrowia przyznał akredytację kolejnym sześciu szpitalom i trzem podmiotom podstawowej opieki zdrowotnej.

Wyróżnione jednostki

Szpitale:

  • COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w zakresie działalności COPERNICUS - Szpital w Gdańsku
  • WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU w zakresie działalności Szpital Wojewódzki w Elblągu
  • ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH w zakresie działalności Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza w Końskich
  • DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T.MARCINIAKA-CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ w zakresie działalności SZPITAL we Wrocławiu
  • INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w zakresie działalności Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc-Szpital w Warszawie
  • SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI w zakresie działalności Szpital Kliniczny Nr 1 w Łodzi

Placówki POZ:

  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie w zakresie działalności zakładu leczniczego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego
  • "ROMAN KUDRASZEW I RYSZARD WOLFF"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w zakresie działalności zakładu leczniczego NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE"
  • "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni - Letnisko w zakresie działalności Przedsiębiorstwo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni - Letnisko"

Pierwsze dwie placówki POZ zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 181 szpitali oraz 246 placówek POZ.

Źródło: CMJ