Pocenie się poprzez ćwiczenia może być postanowieniem noworocznym, ale może również pomóc w uzyskaniu nowego wglądu w stan zdrowia, zgodnie z nową technologią wykrywania opracowywaną na Uniwersytecie Simona Frasera.

Badacz SFU, Woo Soo Kim, jest częścią międzynarodowego zespołu badawczego, który opracowuje niedrogi, drukowany w 3D czujnik potu do noszenia. Badania są prowadzone w laboratorium wytwarzania przyrostowego SFU we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Zhejiang. Zespół opublikował niedawno obszerny przegląd postępów w zakresie czujników potu w czasopiśmie Bio-Design and Manufacturing.

Według Kim, innowacje w projektowaniu technologii w ciągu ostatniej dekady spowodowały szybki rozwój czujników do noszenia – w tym czujników potu. Te nadające się do noszenia czujniki mogą oceniać stan zdrowia osoby, analizując substancje chemiczne i inne informacje zdrowotne zawarte w pocie.

W przeciwieństwie do pobierania i testowania innych biopłynów, takich jak ślina czy krew, metoda jest nieinwazyjna i nie wymaga pomocy. Czujniki potu mogą monitorować informacje biochemiczne człowieka podczas ćwiczeń, w tym poziom jonów lub mleczanu, które mogą służyć jako wskaźniki nawodnienia oraz ogólnego stanu zdrowia fizjologicznego i psychologicznego. Zebrane dane mogą również odgrywać rolę w ocenie różnych czynników zdrowotnych, w tym stresu i odżywiania.

„Skład chemiczny i informacje fizyczne pochodzące z potu mają wielką wartość, ponieważ odzwierciedlają stan zdrowia człowieka” – mówi Kim. „Bezpośrednie zbieranie potu z powierzchni skóry jest łatwą do wykonania, prostą metodą, która pozwala uniknąć problemów związanych z prywatnością podczas fizycznego wdrażania. Te cechy oznaczają, że pot może stać się powszechnie dostępnym typem próbki, który można monitorować w nieinwazyjny sposób."

Chociaż istnieje coraz większa gama tanich czujników do noszenia, które mogą zbierać i analizować pot w celu oceny stanu zdrowia człowieka, model Kima do druku 3D łączy w sobie mechanicznie elastyczne czujniki elektrochemiczne i funkcje komunikacji bezprzewodowej.

Zazwyczaj czujniki można przymocować do skóry za pomocą elastycznego materiału, takiego jak pianka, tkanina, elastyczne tworzywa sztuczne lub guma, a najlepiej zasilać je bezprzewodowymi ładowarkami.

Metabolity potu mogą dostarczyć ważnych informacji, które można skutecznie wykorzystać do oceny ogólnego stanu zdrowia użytkownika, zauważa Kim. Ostrzega jednak, że potrzebne są dalsze badania, aby zweryfikować korelację między informacjami z potu i krwi, przy użyciu testów walidacyjnych in-vivo w celu opracowania znaczących zastosowań biomedycznych.

Źródło: sciencedaily.com