Jak co roku, firmy będące sygnatariuszami Kodeksu Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, opublikowały dane na temat zakresu i wartości współpracy ze środowiskiem medycznym. Raporty poszczególnych firm zostały zamieszczone na ich stronach w dniach 26-28.06. Teraz na stronie INFARMY www.kodeksprzejrzystosci.pl pojawiły się zagregowane dane dla całej branży.

„Publikacja danych to doskonała okazja, żeby przypomnieć jak ważna jest współpraca między przemysłem farmaceutycznym a środowiskiem medycznym. Ta współpraca nie tylko zapewnia postęp w medycynie i w farmakoterapii, ale pozwala też na lepszą opiekę nad chorymi. Przynosi wymierne korzyści dla pacjentów.” – podkreśla Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny INFARMY.

Poprzez coroczną publikację danych zgodnie z Kodeksem Przejrzystości, branża farmaceutyczna stara się zwrócić uwagę opinii publicznej na wartość płynącą z wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przemysłem a przedstawicielami zawodów medycznych, a także poprawić zrozumienie charakteru tej współpracy.

Przedstawiciele środowiska medycznego świadczą usługi na rzecz firm farmaceutycznych m.in. uczestniczą w komitetach doradczych, pomagając firmom w wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań terapeutycznych odpowiadających na potrzeby pacjentów, prowadzą badania kliniczne, robią analizy i przygotowują opracowania naukowe, z których wnioski niejednokrotnie prezentowane są podczas konferencji naukowych. Za swoją pracę otrzymują opodatkowane wynagrodzenie.

Z drugiej strony firmy farmaceutyczne pokrywają koszty doskonalenia zawodowego przedstawicieli zawodów medycznych, w tym w szczególności lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. Dzięki zaangażowaniu firm mogą oni uczestniczyć w szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Podczas tych wydarzeń prezentowane są najnowsze osiągnięcia medycyny - metody leczenia oraz diagnostyki. Udział środowiska medycznego w tych wydarzeniach pozwala na stałą poprawę opieki nad pacjentami.

„Należy pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznemu rodzaj wydarzeń, w których biorą udział przedstawiciele środowiska medycznego jest skrupulatnie weryfikowany. Branża dokłada wszelkich starań, aby konferencje miały charakter wyłącznie naukowy i miały na celu jedynie dostarczanie najnowszej wiedzy medycznej.” – podkreśla Bogna Cichowska-Duma.

Firmy farmaceutyczne, które przystąpiły do Kodeksu Przejrzystości, gromadzą, a następnie publikują na swoich stronach internetowych informacje dotyczące wartości współpracy ze środowiskiem medycznym w zdefiniowanych kategoriach – koszty poniesione w związku z wydarzeniami (opłaty rejestracyjne, koszty podróży i zakwaterowania) oraz wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług. Kodeks zakłada dobrowolność przedstawicieli zawodów medycznych w podejmowaniu decyzji dotyczącej zgody na publikowanie informacji. W przypadku braku zgody na udostępnienie informacji o wartości indywidualnej współpracy, kwoty te publikowane są po zagregowaniu. Zgodnie z Kodeksem, udostępniana jest też wartość współpracy z organizacjami ochrony zdrowia.


Więcej informacji na www.kodeksprzejrzystosci.pl