Pracownicy medyczni mają coraz mniej czasu aby rozpocząć wystawianie recept w postaci elektronicznej. Już od 8 stycznia 2020 roku elektroniczna recepta zastąpi swoją papierową odpowiedniczkę - przypomina Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Departament Wdrożeń Systemu e-zdrowie CSIOZ kontynuuje serie spotkań dotyczących e-zdrowia w Polsce. W tym tygodniu ponad 1400 pracowników medycznych dowiedziało się m.in.: w jaki sposób rozpocząć proces wystawiania e-recept, e-skierowań oraz jakie korzyści daje Internetowe Konto Pacjenta.

Na stronie internetowej CSIOZ opublikowano odpowiedzi na trzy najczęściej zadawane pytania dotyczące e-recepty.

Czy po wprowadzeniu e-recepty, wystawianie recept papierowych będzie błędem?

  • Od 8 stycznia 2020 r. recepty będą wystawiane tylko w postaci elektronicznej. Wyjątkami od niniejszej zasady są m.in: recepty transgraniczne, recepty na leki z importu docelowego, recepty dla osób o nieustalonej tożsamości, sytuacja braku dostępu do systemu P1 – w tych przypadkach receptę wystawia się w postaci papierowej. Ponadto, w przypadku recept pro auctore oraz pro familiae dozwolona będzie zarówno postać papierowa jak i elektroniczna (decyzja o wyborze postaci należy do osoby wystawiającej taką receptę).

Ile leków może być przepisanych na jednej e-recepcie?

  • Na jednej e-recepcie może być przepisany 1 lek. Natomiast istnieje możliwość wystawienia tzw. pakietu recept, obejmującego kilka e-recept.

Co z pacjentami zagranicznymi, którzy nie posiadają numeru PESEL? Chodzi o to, co robić, żeby otrzymać e-receptę, o zakładanie PZ i dostęp do IKP.

  • Pacjenci nieposiadający numeru PESEL mogą otrzymać e-receptę, informację o wystawionej e-recepcie pacjent otrzyma wówczas w postaci wydruku informacyjnego.

Pełen zbiór najczęściej zadawanych pytań o e-receptę dostępny jest tutaj.


Źródło: CSIOZ