Zgodnie z nowymi badaniami opublikowanymi w czasopiśmie należącym do American Heart Association Circulation kobiety z cukrzycą ciążową w wywiadzie są dwukrotnie bardziej narażone w wieku średnim na wystąpienie zwapnienia tętnic wieńcowych, które są znacznym prognostykiem niektórych chorób serca. Cukrzyca ciążowa dotyka około 9% kobiet w ciąży w Stanach Zjednoczonych i do 20% na całym świecie. Po okresie ciąży kobiety, które chorowały na cukrzycę ciążową, są bardziej narażone na rozwój stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy typu 2, które z kolei są czynnikami ryzyka chorób układu krążenia.

Wcześniejsze badania wykazały znacznie wyższe ryzyko chorób serca u kobiet z cukrzycą ciążową w wywiadzie, u których później wystąpiła cukrzyca typu 2. Pozostało jednak niejasne, czy ryzyko chorób serca u kobiet z cukrzycą ciążową w wywiadzie było niższe u kobiet, które miały prawidłowy poziom glukozy lub u których wystąpił stan przedcukrzycowy w wieku średnim.

W 2018 r. w wytycznych American College of Cardiology/American Heart Association Cholesterol Clinical Practice określono, że wystąpienie cukrzycy ciążowej w wywiadzie zwiększa ryzyko narastania tętnic u kobiet, co zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu krążenia.

Korzystając z danych pochodzących z wieloośrodkowego, 30-letniego prospektywnego badania ryzyka rozwoju tętnic wieńcowych u młodych dorosłych (CARDIA), naukowcy zbadali, czy osiągnięcie prawidłowego poziomu cukru we krwi po okresie ciąży zredukuje zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

„CARDIA to pierwsze badanie oceniające ryzyko rozwoju chorób serca u kobiet z cukrzycą ciążową w wywiadzie w porównaniu z kobietami bez cukrzycy ciążowej na podstawie poziomu cukru we krwi wiele lat później. Kobiety z cukrzycą ciążową w przeszłości miały dwukrotnie wyższe ryzyko wystąpienia zwapnienia tętnicy wieńcowej.”- powiedziała dr Erica P. Gunderson, pracująca w Cardiovascular and Metabolic Conditions Section at Kaiser Permanente's Division of Research in Oakland w Kalifornii.

W badaniu CARDIA wzięło udział ponad 5100 mężczyzn i kobiet w Stanach Zjednoczonych, którzy mieli 18–30 lat na początku badania w 1985 r. Nowa analiza obejmuje około 1100 kobiet (49% kobiet o ciemnej karnacji i 51% kobiet o ciemnej karnacji) bez zdiagnozowanej cukrzycy typu 1 lub typu. 2. Badania krwi wykonywano przed ciążą, a także po niej w odstępach pięcioletnich w celu określenia, czy kobiety miały prawidłowy poziom glukozy we krwi. Badania obrazowe serca wykonano w celu pomiaru poziomu zwapnienia tętnicy wieńcowej, silnego predyktora chorób serca.

W 25-letniej obserwacji mediana wieku uczestniczek wynosiła 48 lat, a 12% badanych kobiet w trakcie ciąży miało zdiagnozowaną cukrzycę ciążową. Analiza prospektywna wykazała:

  • Kobiety z cukrzycą ciążową w wywiadzie miały dwukrotnie większe ryzyko zwapnienia tętnic wieńcowych, niezależnie od tego jaki poziom cukru miały
  • Uzyskanie prawidłowego poziomu cukru we krwi po ciąży nie zmniejszyło ryzyka rozwoju chorób układu krążenia w wieku średnim u kobiet z cukrzycą ciążową w wywiadzie.
  • Spośród kobiet z cukrzycą ciążową w wywiadzie 36% rozwinęło stan przedcukrzycowy, a 26% cukrzycę typu 2, w porównaniu z kolejno 35% i 9% kobiet bez cukrzycy ciążowej w wywiadzie.
  • 25% kobiet z cukrzycą ciążową w wywiadzie miało większy poziom zwapnienia tętnicy wieńcowej w porównaniu z 15% kobiet, które nigdy nie chorowały na cukrzycę ciążową.

„Byliśmy zaskoczeni odkryciem, że kobiety z cukrzycą ciążową w wywiadzie są znacznie bardziej narażone na zwapnienie tętnic serca, nawet jeśli utrzymują prawidłowy poziom cukru we krwi po ciąży” - powiedział Gunderson.

„Nasze odkrycia odzwierciedlają zmianę tego paradygmatu, pokazując, że prawidłowy poziom glukozy we krwi po cukrzycy ciążowej jest nadal powiązany z wyższym ryzykiem wapnia w tętnicach wieńcowych” - zauważają autorzy.

„Ocena ryzyka chorób serca nie powinna czekać, aż u kobiety rozwinie się stan przedcukrzycowy lub cukrzyca typu 2. Cukrzyca i inne problemy zdrowotne, które rozwijają się w czasie ciąży, są wczesnymi zwiastunami ryzyka przyszłych chorób przewlekłych, zwłaszcza chorób serca. Systemy opieki zdrowotnej muszą uwzględniać historię cukrzycy ciążowej danej osoby w dokumentacji medycznej i monitorować czynniki ryzyka chorób serca, a także zalecać regularne badania w kierunku cukrzycy typu 2 u tych kobiet, co ma kluczowe znaczenie dla działań profilaktycznych”- powiedział Gunderson.

Ograniczenia badania obejmują fakt, że naukowcy nie mierzyli poziomu wapnia w tętnicach wieńcowych przed zajściem w ciążę, a wyniki oceny wapnia w tętnicach wieńcowych zastosowano jako zastępczy marker ryzyka chorób serca, a nie zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Źródło: eurekalert.org