Naukowcy wykazali, że normalne starzenie się mózgu jest przyspieszone o około 26% u osób z postępującą cukrzycą typu 2 w porównaniu z osobami bez tej choroby.

Autorzy badania ocenili związek między typowym starzeniem się mózgu, a cukrzycą typu 2 i zaobserwowali, że cukrzyca typu 2 przebiega według podobnego wzorca neurodegeneracji jak starzenie się, ale postępuje szybciej. Jedną z ważnych implikacji tego odkrycia jest to, że nawet typowe starzenie się mózgu może odzwierciedlać zmiany w regulacji glukozy w mózgu przez insulinę.

Wyniki sugerują ponadto, że zanim cukrzyca typu 2 zostanie formalnie zdiagnozowana, może już wystąpić znaczące strukturalne uszkodzenie mózgu. Dlatego pilnie potrzebne są czułe sposoby wykrywania zmian w mózgu związanych z cukrzycą.

Istnieją już istotne dowody łączące cukrzycę typu 2 z pogorszeniem funkcji poznawczych, jednak niewielu pacjentów przechodzi obecnie kompleksową ocenę funkcji poznawczych w ramach ich opieki klinicznej. Może być trudno odróżnić normalne starzenie się mózgu, które zaczyna się w średnim wieku, od starzenia się mózgu spowodowanego lub przyspieszonego przez cukrzycę. Do tej pory żadne badania nie porównywały bezpośrednio zmian neurologicznych u zdrowych osób w ciągu ich życia ze zmianami, jakich doświadczają osoby w tym samym wieku z cukrzycą.

„Rutynowe oceny kliniczne w celu diagnozowania cukrzycy zwykle koncentrują się na poziomie glukozy we krwi, poziomie insuliny i odsetku masy ciała. Jednak neurologiczne skutki cukrzycy typu 2 mogą ujawnić się na wiele lat, zanim zostaną wykryte standardowymi metodami, więc zanim cukrzyca typu 2 zostanie zdiagnozowana za pomocą konwencjonalnych testów, pacjenci mogą już mieć nieodwracalne zmiany w mózgu”.– mówi główny autor, dr Botond Antal.

Aby zdefiniować wpływ cukrzycy na mózg ponad normalne starzenie się, zespół wykorzystał największy dostępny zestaw danych dotyczących struktury i funkcji mózgu w całym okresie życia człowieka. Dane pochodziły z brytyjskiego Biobanku od 20 000 osób w wieku od 50 do 80 lat. Ten zestaw danych obejmuje skany mózgu i pomiary funkcji mózgu oraz zawiera dane zarówno dla osób zdrowych, jak i osób z diagnozą cukrzycy typu 2. Zespół wykorzystał to do ustalenia, które zmiany w mózgu i funkcji poznawczych są specyficzne dla cukrzycy, a nie tylko dla starzenia się, a następnie potwierdził te wyniki, porównując je z metaanalizą prawie 100 innych badań.

Ich analiza wykazała, że zarówno starzenie się, jak i cukrzyca typu 2 powodują zmiany w funkcjach wykonawczych, takich jak pamięć robocza, uczenie się i elastyczne myślenie oraz zmiany w szybkości przetwarzania mózgu. Jednak osoby z cukrzycą miały dalsze 13,1% zmniejszenie funkcji wykonawczych, wykraczające poza skutki związane z wiekiem, a ich szybkość przetwarzania zmniejszyła się o dalsze 6,7% w porównaniu z osobami w tym samym wieku bez cukrzycy. Ich metaanaliza innych badań również potwierdziła to odkrycie bowiem osoby z cukrzycą typu 2 miały znacznie niższą sprawność poznawczą w porównaniu ze zdrowymi osobami, które były w tym samym wieku i podobnie wykształcone.

Zespół porównał również strukturę i aktywność mózgu osób z cukrzycą i bez cukrzycy za pomocą skanów MRI. Tutaj odkryli zmniejszenie szarej materii mózgu wraz z wiekiem, głównie w regionie zwanym prążkowiem brzusznym, który ma kluczowe znaczenie dla funkcji wykonawczych mózgu. Jednak osoby z cukrzycą miały jeszcze bardziej wyraźne zmniejszenie istoty szarej poza typowymi efektami związanymi z wiekiem – dalsze 6,2% zmniejszenie istoty szarej w prążkowiu brzusznym, ale także utratę istoty szarej w innych regionach, w porównaniu z normalnym starzeniem się.

Łącznie wyniki sugerują, że wzorce neurodegeneracji związanej z cukrzycą typu 2 silnie pokrywają się z wzorcami normalnego starzenia się, ale neurodegeneracja jest przyspieszona. Co więcej, ten wpływ na czynność mózgu był bardziej dotkliwy wraz z wydłużeniem czasu trwania cukrzycy. W rzeczywistości progresja cukrzycy była powiązana z o 26% szybszym starzeniem się mózgu.

„Nasze odkrycia sugerują, że cukrzyca typu 2 i jej postęp mogą być związane z przyspieszonym starzeniem się mózgu, potencjalnie z powodu upośledzonej dostępności energii, powodującej znaczące zmiany w strukturze i funkcji mózgu” – podsumowuje inny autor Lilianne Mujica-Parodi, dyrektor Laboratorium Neurodiagnostyki Obliczeniowej. , Uniwersytet Stony Brook. „Zanim cukrzyca zostanie formalnie zdiagnozowana, to uszkodzenie mogło już wystąpić. Obrazowanie mózgu może jednak stanowić klinicznie cenną metrykę do identyfikacji i monitorowania efektów neurokognitywnych związanych z cukrzycą”.

Źródło: medicalxpress.com