Ćwiczenia sposobem na dobry wzrok?

 Regularne ćwiczenia mogą uchronić ludzki wzrok – podają badacze ze Szkoły Medycyny i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Wisconsin. Odkryli oni, że osoby, które ćwiczą co najmniej 3 razy w tygodniu, obarczone są o 58% niższym ryzykiem zaburzeń wzroku niż ludzie prowadzący siedzący tryb życia.

Wpływ ćwiczeń na zaburzenia widzenia

Na potrzeby badania zaburzeniami wzroku nazwano spowodowaną chorobą lub urazem utratę wzroku, której nie można skorygować za pomocą okularów lub szkieł kontaktowych. Podczas gdy wiek jest jednym z najważniejszych czynników w wielu chorobach oczu, skutkujących zaburzeniami widzenia, jest to element, którego nie można zmienić – mówi dr Ronald Klein. Tymczasem zachowania związane z paleniem, piciem i aktywnością fizyczną, które także wpływają na jakość wzroku, mogą być modyfikowane.

Jednak, ponieważ badanie ukazało wyłącznie związek pomiędzy czynnikami związanymi ze stylem życia a zaburzeniami widzenia, nie można powiedzieć, że zachowania te mogą bezpośrednio spowodować lub zapobiec upośledzeniu widzenia. Kolejne badania ukażą, czy modyfikacja tych zachowań doprowadzi do bezpośredniego zahamowania utraty wzroku – podaje Klein. Z dotychczasowych informacji nie wynika bowiem, czy zmiana zwyczajów związanych z piciem lub stosowanie się do określonych zaleceń treningowych może zmniejszyć zaburzenia widzenia wśród chorych.

Badanie, opublikowane na łamach magazynu „Ophthalmology”, przeprowadzone zostało z udziałem 5000 osób dorosłych w wieku od 43 do 84 lat. Były one obserwowane przez średnio 20 lat. Okazało się, że występujące u nich zaburzenia wzroku były ściśle powiązane z konkretnymi zachowaniami. Na przykład, okazjonalne spożywanie alkoholu (wypijanie mniej niż jednej porcji alkoholu tygodniowo) skutkowało zmniejszeniem prawdopodobieństwa upośledzenia wzroku o 49% w porównaniu do uczestników, którzy w ogóle nie spożywali trunków. Podobnych rezultatów nie odnotowano wśród osób, które nadużywały alkoholu. Palacze – także ci, którzy palili w przeszłości – obarczeni byli wyższym ryzykiem problemów z widzeniem niż osoby, które nigdy nie paliły.

Zaburzenia widzenia rozwinęły się u 6,7% osób prowadzących siedzący tryb życia i u 2% osób aktywnych fizycznie. Co więcej, pogorszenie widzenia odnotowano u 11% uczestników niepijących (którzy nie spożywali alkoholu w okresie ostatniego roku), podczas gdy wśród osób pijących sporadycznie odsetek ten wynosił 4,8%.

Ćwiczenia a zwyrodnienie plamki żółtej

Już wcześniej zauważono, że ćwiczenia mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo zwyrodnienia plamki żółtej, które występuje, gdy neurony w środkowej części siatkówki ulegają uszkodzeniom. Przeprowadzone w 2009 roku badanie, w którym udział wzięło ponad 40 000 biegaczy w średnim wieku, ukazało, że ci przebiegający największe dystanse obarczeni byli najmniejszym ryzykiem choroby. Jednak w eksperymencie nie porównano biegaczy z osobami, które nie biegają, co ogranicza jego użyteczność. Badacze nie wyjaśnili także, w jaki sposób treningi wpływają na częstotliwość występowania tej choroby oczu.

W kolejnym badaniu, tym razem przeprowadzonym przez naukowców z ośrodka Atlanta Veterans Administration Medical Center w Decatur, zauważono, że ćwiczenia zwiększają poziom czynników wzrostu w krwiobiegu i mózgach zwierząt. Substancje te przyczyniają się do zdrowia i właściwego funkcjonowania neuronów, a także poprawy funkcji poznawczych. Jednak mózg nie jest jedyną częścią ciała, która zawiera neurony – znajdują się one również w siatkówce oka. Badacze zaczęli się więc zastanawiać, czy za sprawą czynników wzrostu ćwiczenia fizyczne nie wpływają także na prawidłowe widzenie. W wyniku szeregu eksperymentów udało im się udowodnić, że aktywność fizyczna chroni wzrok, przynajmniej u myszy. Wyniki badania opublikowano w lutym na łamach magazynu „The Journal of Neuroscience”.

Oczywiście myszy nie są ludźmi, więc w oparciu o posiadane dotychczas informacje nie można stwierdzić, czy ćwiczenia chronią lub łagodzą zwyrodnienie plamki żółtej u człowieka – mówi główna autorka badania, Machelle Pardue z Atlanta Veterans Administration Medical Center. Wraz ze współpracownikami stara się ona znaleźć sposób na określenie wpływu ćwiczeń na oko ludzkie, jednak zanim eksperymenty takie przyniosą pierwsze wyniki, mogą minąć lata.


Źródło: www.natemat.pl