Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z powodzeniem testowane było ostatnio C-Eye (ConsciousnessEye). Jest to innowacyjne urządzenie wspierające diagnozę, neurorehabilitację i komunikację z pacjentem z dysfunkcjami neurologicznymi. System C-Eye to komercyjna wersja uznanego na całym świecie polskiego wynalazku – CyberOka. Służy do diagnozy oraz terapii funkcji poznawczych i językowych.

C-Eye daje nadzieje na kontakt ze światem osobom sparaliżowanym, z afazją lub wentylowanym mechanicznie, nie mogącym swobodnie zgłaszać swoich potrzeb. Warunkiem skorzystania z urządzenia C-Eye jest sprawność mięśni oka. Pacjent, który potrafi skupić wzrok na ekranie urządzenia oraz w sposób celowany poruszać oczami z łatwością nauczy się obsługi C-Eye.

- Zostaliśmy zaproszeni przez Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr Piotra Barona, aby podjąć próbę kontaktu z pacjentem niekomunikującym się, z wyłączonym aparatem mowy. Wizyta w rudzkiej placówce przebiegła pomyślnie. Pacjent sparaliżowany, po udarze podjął współpracę z naszym urządzeniem. Najpierw poprosił o łyk zimnego napoju, potem o podwyższenie nieco temperatury w pokoju. Gdy jego prośba została spełniona zakomunikował wzrokiem, że teraz jest już wszystko w porządku i jest mu ciepło. Nasze urządzenie jako alternatywna forma komunikacji pozwala na przekazanie podstawowych informacji m.in. o swoim samopoczuciu i potrzebach zarówno rodzinie, jak i personelowi szpitala - tłumaczy dr inż. Bartosz Kunka, konstruktor C-Eye, prezes firmy AssisTech.

System C-Eye pomaga najczęściej pacjentom po ciężkich uszkodzeniach mózgu, np. po udarach, niedotlenieniu, urazach czaszkowo-mózgowych. Urządzenie umożliwia zobiektywizowaną ocenę stanu świadomości osób, które odzyskały przytomność, ale nie mogą nawiązać kontaktu z otoczeniem.

- W naszym Oddziale spotykamy się z chorymi po udarach oraz po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych. To urządzenie to nieoceniona pomoc zarówno dla personelu jak i dla pacjenta. Chorzy sparaliżowani, którzy nie mogą mówić, poruszać rękami, ani w żaden inny sposób porozumiewać się z otoczeniem dostają szansę na kontakt ze światem. Taka terapia znacząco poprawia stan psychiczny chorego. C-Eye pozwala lekarzom lepiej rozumieć potrzeby chorego, np. ocenić lokalizację i natężenie bólu – podkreśla dr Piotr Baron, Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii rudzkiego Szpitala.

Metoda CyberOka została opracowana na Politechnice Gdańskiej, była wielokrotnie nagradzana w Polsce i za granicą. Wynalazek polskich naukowców do komercyjnej sprzedaży trafił 2 lata temu. C-Eye, produkt firmy AssisTech, na Śląsku wspomaga już pracę specjalistów z Ośrodka Rehabilitacyjnego w Reptach. Prawdopodobnie wkrótce ten nowoczesny i innowacyjny sprzęt będzie do dyspozycji rudzkich lekarzy. Sprawdzane są możliwości sprowadzenie go na stałe do godulskiej placówki.


Źródło: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej