Trójka studentów ostatniego roku uniwersytetów medycznych podpisała z Miastem Częstochowa umowy stypendialne w ramach programu „Dostępny Lekarz”. Dzięki temu po ukończeniu nauki rozpoczną pracę w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

Program powstał z troski o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkanek i mieszkańców. Jego celem jest zachęcenie młodych lekarzy do pozostania na dłużej w mieście. Pierwsza trójka stypendystów programu „Dostępny Lekarz”: Paula Kita z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan Wojtysiak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Mikołaj Sowiński ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która spełniła warunki uzyskała stypendium, zobowiązała się do pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie na okres nie krótszy niż 3 lata.

Mówiąc o tym, co zachęciło ich do zainteresowania się miejskim stypendium zgodnie podkreślali m.in. szybszą, niż w dużych ośrodkach akademickich, możliwość pełnego „wejścia” w lekarską praktykę oraz możliwość istotnego obniżenia kosztów utrzymania w okresie pracy w Częstochowie.

>>>ZOBACZ TEŻ: GUMed: Centrum Medycyny Translacyjnej - pomysłem na uczelnię badawczą

Miasto przyznaje stypendium studentce/studentowi VI roku studiów kierunku lekarskiego, która/y zobowiązuje się podjąć zatrudnienie na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim. Zobowiązana/y jest to zrobić, po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata. Stypendium (2 tys. zł. brutto miesięcznie) jest przyznawane na 9 miesięcy.

Stypendium przyznaje się osobie, której średnia ocen za poprzedni rok akademicki jest nie mniejsza niż 3,5 oraz w przypadku: zaliczenia w terminie V roku studiów tj. do 30 września danego roku i wpisania na kolejny rok akademicki. Warunkiem jest także niepowtarzanie roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium oraz niekorzystanie z urlopów określonych w regulaminie studiów, a także z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego.

Program „Dostępny Lekarz” składa się z trzech elementów (modułów). Pierwszy to stypendia, które właśnie - po zakończeniu naboru - otrzymało troje studentów uniwersytetów medycznych. Drugi element programu – „Mieszkanie w Częstochowie dla lekarza” – daje młodym medykom możliwość ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobu lokali czynszowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Trzeci moduł to „Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne”. Przewiduje on m.in. refundację podnoszenia kwalifikacji lekarzy w trakcie specjalizacji – szkoleń wynikających z programu specjalizacji, jak również innych szkoleń mających wpływ na jakość usług medycznych (w zależności od potrzeb miejskiego szpitala).


Źródło: Urząd Miasta Częstochowy