Prawie 19 tys. kobiet skorzysta z badań profilaktycznych dotyczących nowotworów piersi lub szyjki macicy, dzięki czterem nowym projektom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, przygotowanym przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

Za ponad 5 mln zł z funduszy unijnych ŚCO przeprowadzi kampanie promocyjne i szereg działań edukacyjno-informacyjnych. Są potrzebne, bo wciąż niewielki odsetek kobiet korzysta w regionie świętokrzyskim z przysługujących im, bezpłatnych badań finansowanych przez NFZ.

Jak poinformował Andrzej Bętkowski – marszałek województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, wraz z partnerami, będzie realizowało cztery projekty, które rozpoczną się w marcu 2021 r., a zakończą w czerwcu 2023 r.

Dwa projekty, dotyczące profilaktyki raka piersi, będą realizowane w subregionach północnym oraz południowym woj. świętokrzyskiego. Kolejne dwa, skoncentrowane na profilaktyce raka szyjki macicy, również będą realizowane w dwóch częściach województwa. - Te cztery projekty złożą się na kompleksowy program, wspierający zdrowie pań z naszego regionu – dodał marszałek.

Głównym realizatorem zadań będzie Świętokrzyskie Centrum Onkologii w partnerstwie z Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Wodzisławiu i Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krasocinie oraz organizacjami pacjenckimi: Świętokrzyskim Klubem Amazonki i Stowarzyszeniem na rzecz walki z rakiem jajnika Niebieski Motyl.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Celem nowych projektów jest zachęcenie co najmniej 18,7 tys. kobiet do zgłoszenia się na badania profilaktyczne w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi finansowanych przez NFZ.

Działania informacyjno edukacyjne będą prowadzone również wobec 7,6 tys. osób z otoczenia kobiet (ich mężów, braci, synów, partnerów – aby także oni motywowali kobiety do wykonywania badań profilaktycznych). Zaplanowano także profilaktyczne szkolenia dla 160 lekarzy z POZ.

Projektom będzie towarzyszyła kampania informacyjna w mediach i na portalach społecznościowych, kolportaż plakatów, ulotek i broszur edukacyjnych.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | Świętokrzyskie Centrum Onkologii