Producenci chcą ograniczeń wiekowych dla wybranych leków dostępnych bez recepty. Czy aptekarze będą musieli legitymować osoby chcące zakupić w aptece leki zawierające pseudoefedrynę, kodeinę i dekstrometorfan?

Producenci leków bez recepty zrzeszeni w PASMI w rekomendacjach do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, nad którą obecnie pracuje Ministerstwo Zdrowia, jasno deklarują chęć ukrócenia wśród młodzieży spożywania preparatów leczniczych zawierających określone substancje czynne.

„PASMI kierując się w swoich działaniach dobrem pacjenta wnioskuje o ustanowienie dolnej granicy wieku na poziomie 18 lat, która pozwala na zakup leków z substancjami czynnymi typu dekstrometorfan, pseudoefedryna i kodeina. Takie ograniczenie z pewnością przyczyni się do wprowadzenia większej kontroli nad procederem pozamedycznego stosowania produktów leczniczych przez młodzież. ” - deklaruje Ewa Jankowska, prezes PASMI.

W ramach konsultacji społecznych PASMI przesłało propozycje wielkości dawek w przeliczeniu na substancję w jednostkowym opakowaniu produktu leczniczego posiadającego kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”, dla 3 substancji aktywnych występujących w lekach umożliwiające przeprowadzenie przez pacjenta trzydniowej terapii. Równolegle PASMI zaproponowało prace nad rozporządzeniem, które wprowadzi wielkości dawek bez okresu przejściowego określonego przez Ministerstwo Zdrowia do stycznia 2016.  


W ocenie producentów niezbędne jest również dookreślenie zapisu ustawy w sytuacji, gdy pacjent dokonuje zakupu dwóch i więcej produktów leczniczych mających w składzie jedną z trzech podlegających obostrzeniom substancji czynnych.
Chodzi o to by wdrożyć zapis ograniczający ilości sprzedawanych leków zawierających substancje psychoaktywne do 1 opakowania na transakcję. Obecne regulacje są bowiem niejasne i mogą powodować trudności po stronie farmaceuty wydającego produkt. Wątpliwości interpretacyjne budzić może również transakcja, w której dwa kupowane produkty mają różną postać farmaceutyczną (np. syrop i tabletki).

 

 

Źródło: www.pulsfarmacji.pl