Psychologowie z University of Sussex odkryli związek między depresją, a przyspieszonym tempem starzenia się mózgu. Chociaż naukowcy wcześniej informowali, że osoby z depresją lub lękiem mają zwiększone ryzyko demencji w późniejszym życiu, jest to pierwsze badanie, które dostarcza wyczerpujących dowodów na wpływ depresji w ogólnej populacji na spadek ogólnej funkcji poznawczej (określanej również jako stan poznawczy).

W opublikowanym badaniu w czasopiśmie Psychological Medicine naukowcy przeprowadzili rzetelny przegląd systematycznych 34 badań, koncentrując się na związku między depresją lub lękiem a spadkiem funkcji poznawczych w przyszłości. Dowody od ponad 71 000 uczestników połączono i poddano przeglądowi. Uwzględniając osoby, u których wystąpiły objawy depresji, a także te, które zostały zdiagnozowane jako klinicznie depresyjne. W badaniu oceniano tempo spadku ogólnego stanu poznawczego - obejmujące utratę pamięci, funkcje wykonawcze (takie jak podejmowanie decyzji) i szybkość przetwarzania informacji u osób starszych.

Co ważne, wszelkie badania uczestników, u których zdiagnozowano demencję na początku badania, zostały wyłączone z analizy. Dokonano tego w celu szerszej oceny wpływu depresji na starzenie poznawcze w populacji ogólnej. Badanie wykazało, że osoby z depresją doświadczyły większego spadku stanu poznawczego w starszym wieku dorosłym niż osoby bez depresji. Ponieważ istnieje długi przedkliniczny okres kilku dziesięcioleci przed zdiagnozowaniem demencji, wyniki są ważne dla wczesnych interwencji, ponieważ obecnie nie ma lekarstwa na tę chorobę.

Główni autorzy artykułu, dr Darya Gaysina i Amber John z EDGE (Środowisko, Rozwój, Genetyka i Epigenetyka w Psychologii i Psychiatrii) na Uniwersytecie Sussex, wzywają do większej świadomości znaczenia wspierania zdrowia psychicznego w celu ochrony mózgu w późniejszym życiu.

Dr Gaysina, wykładowca psychologii i EDGE Lab Lead, komentuje: „To badanie ma ogromne znaczenie - nasze populacje starzeją się w szybkim tempie, a liczba osób żyjących ze zmniejszającymi się zdolnościami poznawczymi i demencją ma znacznie wzrosnąć w ciągu następnych trzydziestu lat.

„Nasze odkrycia powinny dać rządowi jeszcze więcej powodów, aby poważnie traktować kwestie zdrowia psychicznego i zapewnić odpowiednie zasoby zdrowotne. Musimy chronić dobrostan psychiczny naszych starszych osób i zapewnić solidne wsparcie osobom cierpiącym na depresję i stany lękowe aby chronić funkcjonowanie ich mózgu w późniejszych latach życia. ”

Badacz Amber John, który przeprowadził to badanie na Uniwersytecie Sussex, dodaje: „Depresja jest częstym problemem zdrowia psychicznego - co roku u co najmniej 1 na 5 osób w Wielkiej Brytanii występują objawy depresji. Ludzie żyjący z depresją nie powinni rozpaczać - warto zaznaczyć, że podjęcie środków zapobiegawczych, takich jak ćwiczenia i wykonywanie zalecanych zabiegów terapeutycznych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna okazują się pomocne w poprawianiu samopoczucia , co z kolei może pomóc w zapobieganiu problemów poznawczych w przyszłych latach. ”

Źródło: sciencedaily.com