Dr Dorota Purzycka-Bohdan z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego została laureatką tegorocznego programu stypendialnego rządu francuskiego Bourses du Gouvernement Français.

W ramach stypendium odbędzie miesięczny staż naukowy w Laboratory of Human Genetics of Infectious Diseases, Imagine Institute (INSERM) w Paryżu, gdzie będzie kontynuowała badania naukowe w ramach polsko-francuskiego projektu The human genetic basis of predisposition to skin and mucous membrane infections caused by Human Papillomavirus, któremu przewodniczy z ramienia GUMed.

Celem badań jest próba identyfikacji tzw. genów kandydatów, mających wpływ na predyspozycję do zachorowania na ciężkie, przetrwałe lub nawrotowe infekcje skóry i błon śluzowych wywołane wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Program stypendialny rządu francuskiego na pobyt badawczy skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcieliby prowadzić badania we Francji. Stypendium adresowane jest do wszystkich naukowców, a w szczególności do posiadających doktorat od mniej niż 10 lat. Stypendia te finansują i ułatwiają pobyt we Francji wyróżniającym się polskim studentom oraz naukowcom, co przyczynia się do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Polską i Francją.


Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny