Ponad 6 000 złotych mogą otrzymać placówki udzielające świadczeń POZ. W taki sposób NFZ wspiera lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w digitalizacji. Jak można wykorzystać te środki finansowe? Podpowiadamy!

Cyfryzacja ochrony zdrowia jest priorytetem Ministerstwa Zdrowia, które z sukcesem wdraża kolejne rozwiązania technologiczne. Należy podkreślić, że działania podejmowane przez MZ mogą być zrealizowane w sposób funkcjonalny i optymalny tylko wtedy, gdy środowisko medyczne będzie mieć odpowiednie programy do m.in. rozliczeń z NFZ, przeprowadzania e-wizyt, zarządzania dokumentacją pacjenta, wystawienia e-recept czy też e-zwolnień.

Zadbaj o budżet placówki medycznej

Tym samym na lekarzach spoczywa obowiązek informatyzowania gabinetów. W dużej mierze wprowadzanie nowoczesnych technologii wiąże się z ogromnymi wydatkami, m.in. na sprzęt i oprogramowanie.

Warto jednak wspomnieć, że na rodzimym rynku istnieją rozwiązania bezpłatne, takie jak: gabinet.gov.pl i Gabinet drWidget. - ​Gabinet drWidget to jedyny na polskim rynku program, prywatnej firmy, który udostępnia wszystkie funkcjonalności bezpłatnie. Funkcjonalności, które są konieczne w codziennej pracy personelu medycznego ​- zaznacza Dominik Kieda, dyrektor EDM w LekSeek Polska.

Mądre wykorzystanie dotacji z NFZ

Dzięki temu, że system jest bezpłatny, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą jeszcze efektywniej wykorzystać dofinansowanie z NFZ. Mowa tu o zarządzeniu, prezesa NFZ, dotyczącym informatyzacji placówek udzielających świadczeń POZ w 2020 roku.

Kwota dopłaty dla jednego podmiotu nie może przekroczyć 80 proc. poniesionych kosztów, przy czym maksymalna wartość zakupu nie powinna być wyższa niż 6 504 złotych (bez podatku VAT, w sytuacji złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT/ z podatkiem VAT, w razie złożenia przez świadczeniodawcę deklaracji o braku możliwości odliczenia VAT). - W przypadku wydatków przekraczających kwoty, dofinansowanie liczone jest od 6 504 zł lub 6 504 zł powiększonej o podatek VAT​ - czytamy w zarządzeniu prezesa NFZ.

Na co placówka POZ może przeznaczyć środki finansowe? Dofinansowaniu podlegają, m.in. urządzenia informatyczne, oprogramowania do przechowywania lub obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ​czy też usługi umożliwiające udzielenie porad telemedycznych. ​ - ​Myślę, że to może być porządny zastrzyk finansowy dla placówki medycznej, szczególnie kiedy zdecyduje się na darmowy system do kompleksowej i bezpiecznej opieki nad pacjentem -​ tłumaczy Dominik Kieda. I kontynuuje: ​Tym samym przychodnia może przeznaczyć pomoc z NFZ, np. na zakup sprzętu komputerowego, drukarki czy dodatkowe usługi informatyczne - dzięki czemu praca personelu będzie jeszcze wydajniejsza​.

Gabinet drWidget VIP

Gabinet drWidget, z myślą o najbardziej wymagających lekarzach, wprowadził usługi VIP, które są płatne. Wśród nich są np.: integracja ze Znanym Lekarzem, synchronizacja z kalendarzami zewnętrznymi, "Wirtualna recepcja", która wyręczy w odbieraniu telefonów od pacjentów oraz kampanie SMS. - ​Oczywiście nie są to narzędzia niezbędne w pracy środowiska medycznego, bo jak już wspomniałem wcześniej, udostępniamy w całości darmowe rozwiązanie IT i wsparcie techniczne ​- mówi Dominik Kieda, dyrektor EDM w LekSeek Polska. I dodaje: ​Usługi VIP, które oferujemy, mają za zadanie podnieść jakość świadczeń przychodni zdrowotnych i spowodować, że lekarze będą jeszcze bliżej swoich pacjentów, np. dzięki kampanii SMS-owej, która pozwala przekazać ważne informacje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Poznaj usługi VIP dostępne w Gabinecie drWidget.

W celu uzyskania dotacji placówka POZ powinna złożyć wniosek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Szczegóły zarządzenia prezesa NFZ.