Poprzednie badania wykazały, że autyzm i zaburzenia odżywiania mogą występować razem, ponieważ u 20-30% dorosłych z zaburzeniami odżywiania diagnozuje się autyzm, natomiast jeżeli chodzi o dzieci to jest to 3-10 procent.

Nie jest jednak jasne, czy cechy autystyczne wynikają z zaburzeń odżywiania, czy też je poprzedzają. Te nowe badanie, opublikowane w Journal of Child Psychology and Psychiatry , wykazuje, że cechy autystyczne w dzieciństwie wyprzedzają zachowania charakterystyczne dla zaburzeń odżywiania, a zatem mogą być czynnikiem ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania.

Główny autor badania dr Francesca Solmi powiedziała: „Odkryliśmy, że małe dzieci z cechami autystycznymi w wieku siedmiu lat częściej niż ich rówieśnicy mogą rozwinąć objawy zaburzeń odżywiania w okresie dojrzewania.

„Większość innych badań analizowała uczestników przez krótki czas, a nie opierały się na obserwacji ich przez długi okres, więc nie było jasne, czy autyzm zwiększa ryzyko zaburzeń odżywiania, czy też objawy zaburzeń odżywiania mogą czasami przypominać cechy autystyczne”.

W badaniu wzięło udział 5 381 nastolatków, którzy od urodzenia biorą udział w badaniach prowadzonych przez University of Bristol's Children of the 90s.

Badacze przeanalizowali zgłaszane przez matkę cechy autystyczne, a nie diagnozę autyzmu, co oznacza, że wyniki badań obejmą dzieci, które niekoniecznie mają autyzm, ale także dzieci z autyzmem, które mogły nie zostać zdiagnozowane. W badanej grupie 11,2% dziewcząt zgłosiło co najmniej jedno zaburzenie zachowania żywieniowego w ubiegłym roku (7,3% doświadcza ich co miesiąc, a 3,9% co tydzień), w porównaniu do 3,6% chłopców (2,3% co miesiąc i 1,3% co tydzień).

Młodzież z zaburzeniami odżywiania wykazywała wyższy poziom cech autystycznych w wieku siedmiu lat, co sugeruje, że cechy autystyczne występowały przed zaburzeniami odżywiania się ( zaburzenia odżywiania występują bardzo rzadko w wieku siedmiu lat), a zatem mogą stanowić czynnik ryzyka zaburzeń odżywiania. Dzieci, które wykazywały wyższe poziom cech autystycznych w wieku 7 lat, były o 24% bardziej narażone na cotygodniowe zaburzenia odżywiania w wieku 14 lat. Dalsze analizy potwierdziły, że zaburzenia jedzenia w wieku 14 lat nie wydają się zwiększać cech autyzmu w wieku 16 lat.

Chociaż nie zbadano przyczyn tego związku, badacze zwracają uwagę, że dzieci z autyzmem mogą mieć trudności z komunikacją społeczną i nawiązywaniem przyjaźni, co może przyczynić się do nasilenia wskaźników depresji i lęku w młodym wieku. Zaburzenia jedzenia mogą wynikać z dysfunkcyjnych metod radzenia sobie z problemami emocjonalnymi.
Inne cechy autystyczne mogą być również powiązane z zaburzeniami odżywiania, takimi jak problemy z koncentracją, nieprawidłowe przetwarzanie sensoryczne i tendencje do powtarzalnych zachowań.

Współautor dr William Mandy z UCL Psychology & Language Sciences powiedział: „Kolejnym krokiem jest dowiedzenie się, dlaczego osoby z cechami autystycznymi mają większe ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania, abyśmy mogli zaprojektować interwencje zapobiegające zaburzeniom odżywiania.

„Około jedna piąta kobiet cierpiących na jadłowstręt psychiczny ma wysoki poziom cech autystycznych i istnieją pewne dowody, że kobiety te najmniej korzystają z obecnych modeli leczenia zaburzeń odżywiania. Osoby z autyzmem i zaburzeniami odżywiania mogą potrzebować innego podejścia terapeutycznego”.

Jeden z autorów badania profesor Glyn Lewis, powiedział: „Rodzice oraz opiekunowie dzieci z autyzmem powinni mieć świadomość, że istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania. Zwrócenie uwagi na zaburzenia związane z jedzeniem i wczesne szukanie pomocy może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem”.

„To istotne badanie identyfikujące większe ryzyko zaburzeń odżywiania wśród osób z autyzmem. Wczesna interwencja jest bardzo ważna w leczeniu zaburzeń odżywiania i mamy nadzieję, że te badania pomogą rodzicom i klinicyści szybciej zauważą wczesne oznaki zaburzeń odżywiania i zapewnią osobom z zaburzeniami odżywiania uzyskanie potrzebnej pomocy. Zachęcamy badaczy do przeanalizowania wyników tego badania i wykorzystania go, poprzez sprawdzenie, jakie wsparcie można uzyskać dla osób z autyzmem, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń odżywiania”.

Źródło: medicalxpress.com