Ubieralny nanogenerator posłużył naukowcom do stworzenia specjalnego e-bandaża, który generując pole elektryczne nad miejscem urazu, znacząco przyśpiesza gojenie się ran. Wyniki badania opublikowano w American Chemical Society.

Już w latach sześćdziesiątych badacze zauważyli, że stymulacja elektryczna może pomóc w leczeniu ran skóry. Jednakże sprzęt do generowania pola elektrycznego jest często duży i może wymagać hospitalizacji pacjenta. Weibo Cai, Xudong Wang i współpracownicy chcieli stworzyć elastyczny, samozasilający się bandaż, który mógłby przekształcić ruchy skóry w lecznicze pole elektryczne.

Wymyślony przez nich nanogenerator składa się z zachodzących na siebie arkuszy politetrafluoroetylenu (PTFE), folii miedzianej i politereftalanu etylenu (PET). Przekształca on ruchy skóry, które występują podczas normalnej aktywności czy oddychania, w niewielkie pulsy elektryczne. Prąd przepływa do 2 elektrod roboczych, które są rozmieszczane po obu stronach rany, by wytwarzać słabe pole elektryczne.

Zespół przetestował urządzenie, umieszczając je na ranach na grzbietach szczurów. Rany pokryte e-bandażami zamknięto w ciągu 3 dni, w porównaniu z 12 dniami w grupie kontrolnej. Naukowcy przypisują szybsze gojenie się ran wzmożeniu migracji, namnażaniu i różnicowaniu fibroblastów pod wpływem pola elektrycznego.


Źródło: sciencedaily.com