Dzieci w wieku poniżej 2 lat, które przyjmują antybiotyki, są bardziej narażone na astmę, alergie oddechowe, egzemę, celiakię, otyłość i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zgodnie z artykułem napisanym wspólnie przez badaczy Mayo Clinic i Rutgers.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Mayo Clinic Proceedings, naukowcy przyjrzeli się 14572 dzieciom urodzonym w Olmsted County w stanie Minnesota w latach 2003-2011, z których 70 procent otrzymało przynajmniej jedną receptę na antybiotyk w ciągu pierwszych dwóch lat, głównie na drogi oddechowe lub infekcje ucha.

Odkrycia są zgodne z hipotezą, że skład mikrobiomu - biliony pożytecznych mikroorganizmów, które żyją w naszych ciałach i na nich - odgrywa kluczową rolę we wczesnym rozwoju odporności, metabolizmie i zachowaniu.

„Ewolucja bakterii lekoopornych stanowi przykład niezamierzonej konsekwencji nadużywania antybiotyków” - powiedział współautor Martin Blaser, dyrektor Centrum Zaawansowanej Biotechnologii i Medycyny w Rutgers. „Coraz częstsze występowanie schorzeń, które pojawiają się w dzieciństwie, wywołało obawy dotyczące ekspozycji na antybiotyki w kluczowych okresach rozwojowych ze względu na ich wpływ na mikrobiom”.

Podczas gdy poprzednie badania skupiały się na powiązaniu antybiotyków z pojedynczymi chorobami, to jest to pierwsza analiza powiązania między wieloma chorobami. Badanie wykazało, że antybiotyki były związane z chorobami metabolicznymi (otyłość, nadwaga), chorobami immunologicznymi (astma, alergie pokarmowe, katar sienny oraz stanami lub zaburzeniami poznawczymi (ADHD, autyzm), ale efekty były różne dla różnych antybiotyków. Cefalosporyny były związane z największym ryzykiem wielu chorób, a szczególnie autyzmu i alergii pokarmowych.

Naukowcy odkryli również, że ryzyko wzrasta wraz z większą liczbą cykli antybiotyków i gdy są podawane we wcześniejszym okresie życia - zwłaszcza w ciągu pierwszych 6 miesięcy.

„Odkrycia z Olmsted County dostarczają dowodów na szerokie i opóźnione skutki wczesnej ekspozycji na antybiotyki i powinny zmienić praktykę lekarzy w zakresie częstotliwości przepisywania antybiotyków, zwłaszcza w łagodnych stanach chorobowych” - powiedział Blaser.

Źródło: sciencedaily.com