Podczas gdy ludzkie mutacje genetyczne odpowiadają za niewielką liczbę przypadków rozwoju choroby Parkinsona, zdecydowana większość przypadków ma nieznane do tej pory przyczyny środowiskowe, co budzi ogromne zainteresowanie w identyfikacji tych właśnie czynników. Związek między Helicobacter pylori ( H. pylori ) i wrzodami żołądka jest znany od kilku dziesięcioleci, ale nowe dowody sugerują, że ta szkodliwa bakteria może również odgrywać rolę w chorobie Parkinsona.

W kompleksowym przeglądzie wcześniejszych badań naukowcy ustalili cztery kluczowe wnioski:

  • Osoby z chorobą Parkinsona są 1,5-3-krotnie bardziej narażone na zarażenie H. pylori niż osoby bez tej choroby.
  • Pacjenci z chorobą Parkinsona zakażeni H. pylori wykazują gorsze funkcje motoryczne niż pacjenci z ujemnym wynikiem H. pylori .
  • Eradykacja H. pylori poprawiła funkcję motoryczną u pacjentów z chorobą Parkinsona w porównaniu z pacjentami chorymi, u których H. pylori nie został wyeliminowany.
  • Eliminacja H. pylori poprawiła wchłanianie lewodopy u pacjentów z chorobą Parkinsona w porównaniu z pacjentami chorymi na parkinsonizm, u których H. pylori nie został wyeliminowany.

„Jest to dogłębna i kompleksowa analiza, która podsumowuje wszystkie najważniejsze artykuły w literaturze medycznej na temat choroby Parkinsona i H. pylori , bakterii bytującej w żołądku, która powoduje zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody i raka żołądka”, wyjaśnia główny badacz David J. McGee, Doktor, profesor nadzwyczajny- Department of Microbiology and Immunology, LSU Health Sciences Center-Shreveport, Shreveport, LA, USA. „Nasz wniosek jest taki, że istnieje wystarczająco silny związek między H. pylori a chorobą Parkinsona oraz że uzasadnione są dodatkowe badania w celu ustalenia możliwego związku przyczynowego”.

Badacze przeanalizowali również istniejące badania, aby spróbować znaleźć możliwe do przetestowania ścieżki między zakażeniem bakteryjnym a chorobą Parkinsona, aby stworzyć podstawy pod przyszłe badania.

Znaleźli cztery główne możliwe wyjaśnienia dla tego zjawiska:

  • Toksyny bakteryjne wytwarzane przez H. pylori mogą uszkadzać neurony.
  • Infekcja wywołuje masywną reakcję zapalną, która powoduje uszkodzenie mózgu.
  • H. pylori może zakłócać normalną florę bakteryjną jelit.
  • Bakterie mogą zakłócać właściwości wchłaniania lewodopy, leku powszechnie stosowanego w leczeniu objawów choroby Parkinsona.

Początek choroby Parkinsona jest często poprzedzony zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego, co sugeruje, że stan ten może pochodzić z jelit i rozprzestrzeniać się do mózgu wzdłuż osi mózg-jelita. W przeglądzie badacze zauważają, że zostało to udokumentowane na szczurach.

Badanie przesiewowe pacjentów z chorobą Parkinsona pod kątem obecności H. pylori, a następnie leczenie (gdy zakażenie występuje) z terapią potrójnymi lekami przeciw H. pylori , może przyczynić się do poprawy wchłaniania lewodopy i ostatecznie poprawy objawów tej choroby, potencjalnie prowadząc do dłuższego życia pacjentów.

„Dowody na istnienie silnego związku między przewlekłym zakażeniem H. pylori , wrzodami trawiennymi i zaostrzeniem objawów choroby Parkinsona są coraz liczniejsze”, podsumowuje dr McGee.

„Jednak hipotezy, że zakażenie H. pylori jest czynnikiem predysponującym, modyfikatorem progresji choroby, a nawet bezpośrednią przyczyną parkinsonizmu, pozostają w dużej mierze niezbadane. Zmiany patologiczne zachodzące w jelitach mogą mieć podłoże wieloczynnikowe, obejmując obecność H. pylori , mikroflorę jelitową, zapalenie, nieprawidłowe odkładanie alfa -synukleiny w jelitach i mózgu, cholesterol i inne metabolity oraz potencjalne neurotoksyny z bakterii lub spożywanych produktów. Eliminacja H. pylori lub przywrócenie prawidłowej równowagi mikroflory jelitowej u pacjentów z chorobą Parkinsona może złagodzić objawy jelitowe, zaburzenia wchłaniania lewodopy i zaburzeń ruchu ”.

Źródło: sciencedaily.com