Famogast (Famotidini)

Dostępne dawki i opakowania:

Famogast tabl. powl. 20 mg 30 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Famogast tabl. powl. 20 mg 60 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Famogast tabl. powl. 40 mg 30 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Famogast tabl. powl. 40 mg 60 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: RW przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Famogast w dawce 20mg, 40mg pakowany po 30 lub 60 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością ryczałtową w następujących wskazaniach:

  • Choroba wrzodowa dwunastnicy.
  • Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy po wyleczeniu jej aktywnej postaci.
  • Stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego (zespół Zollingera - Ellisona).
  • Choroba wrzodowa żołądka.
  • Leczenie choroby refluksowej przełyku.
  • Zapobieganie nawrotom choroby refluksowej przełyku oraz wystąpieniu nadżerek lub owrzodzeń w przebiegu choroby refluksowej przełyku.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Famogast:

Rp.
Famogast tabl 3 op 60
S: 2x1

Recepta zawiera 3 błędy:

dawka - lek występuje w dwóch dawkach, lekarz nie zaznaczył która ma zostać wydana więc należy wydać najniższą zarejestrowaną czyli 20 mg

odpłatność – lek Famogast może być wydany jedynie z odpłatnością R, § 16 Rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich zezwala farmaceucie skorygować odpłatność w przypadku, kiedy została ona określona nieprawidłowo a przy leku nie znajduje się symbol „x” lub „100%”. W powyższym przykładzie lek zostanie wydany z odpłatnością R

ilość opakowań - lek Famogast pakowany jest po 30 lub 60 tabletek, w powyższym przypadku lekarz zapisał 60 tabletek 3 opak – dwie różne ilości leku. Wydać możemy jedynie mniejszą ilość czyli dwa najmniejsze zarejestrowane refundowane opakowania czyli 2 opak po 30 tabl.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Famogast:

Rp.
Famogast 60 szt.

W tym przypadku lekarz pominą takie dane jak postać leku, dawkowanie i odpłatność. Zapis ten można uznać za poprawny przyjmując, że osoba wystawiająca receptę miała na myśli lek w najniższej zarejestrowanej dawce, czyli 20mg. W przypadku odpłatności, kiedy nie ma zaznaczonej odpłatności 100% czy X, farmaceuta przyjmuje najwyższy poziom odpłatności refundowanej za prawidłowy. Rozporządzenie w sprawie recept pozwala bez podawania sposobu dawkowania zapisać i wydać dwa najmniejsze opakowania leku z wykazu leków refundowanych. Podsumowując pacjent otrzyma ze zniżką 2op leku w dawce 20mg pakowanego po 30 tabl.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Famogast:

Rp.
Famogast 10mg 10 tabl. Odpł. R

W powyższym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

dawka leku – zachodzi konflikt pomiędzy zapisaną dawką 10mg, a zarejestrowaną 20mg dla famogastu. Niestety istnieje preparat dostępny bez recepty w dawce 10mg i pakowany po 10 tabl. W związku z powyższym nie można przyjąć zapisanej dawki jako błędnej i wydać famogastu 20mg. Niezbędna jest poprawa recepty

ilość leku – zapisana ilość stoi w sprzeczności z opakowaniami refundowanymi famogastu i dodatkowo potwierdza intencję lekarz co do chęci przepisania pacjentowi preparatu OTC.

sposób dawkowania – informacja ta może zostać pominięta z uwagi na fakt przepisania ilości leku nieprzekraczającej dwóch najmniejszych refundowanych opakowań.