17 listopada podczas 42. posiedzenia Sejmu, posłowie zdecydowaną większością głosów poparli poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1717 i 1751), umożliwiając tym samym farmaceutom wykonywanie szczepień przeciw grypie.

Jak informuje Naczelna Izba Aptekarska, poparcie posłów dla procedowanej w aktualnym kształcie ustawy daje farmaceutom zielone światło również do kwalifikacji do szczepień przeciw grypie, podobnie jak ma to obecnie miejsce podczas realizacji szczepień przeciwko COVID-19. Przyjęta poprawka poszerza również krąg zawodów medycznych, które nabędą nowe uprawnienia. Mowa m.in. o diagnostach laboratoryjnych, fizjoterapeutach czy ratownikach medycznych.

Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta, co stanowić będzie ostatni etap procesu legislacyjnego przed nadaniem farmaceutom uprawnień do kwalifikacji i wykonywania szczepień przeciwko grypie.


Źródło: NIA