Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń uczestniczył w przekazaniu nowych ambulansów dla Pogotowia Ratunkowego w Kłodzku. Zakup ten był możliwy dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Zdrowia (Fundusz Medyczny) - poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Nowe ambulanse medyczne to pojazdy marki Volkswagen Crafter. Każda ramach zakupu wyposażona jest w nowoczesny sprzęt ( nosze elektryczne monoblokowe na platformie, krzesełko kardiologiczne płozowe, urządzenie zamontowane w części medycznej do dekontaminacji przedziału medycznego oraz videolaryngoskop) , który pomaga ratować ludzkie życie.

Koszt zakupu 3 ambulansów wraz z wyposażeniem wyniósł w sumie 1 918 141,38 zł. słownie;( jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych i 38/100). z czego wkład własny podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku to kwota 118 141,38 zł. a dotacja z Ministerstwa Zdrowia to kwota 1 800 000,00 zł.( 3x 600 000,00 zł.)

Nowe ambulanse medyczne zastąpią te najbardziej wyeksploatowane i najstarsze jeżdżące w systemie na terenie powiatu kłodzkiego. Trafią do podstacji w Dusznikach Zdroju, Kudowie Zdroju i Kłodzku.

Źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki